Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Bijeenkomst herijking Gronings sportakkoord

mrt
20

Bijeenkomst herijking Gronings sportakkoord


Bijeenkomst herijking Gronings sportakkoord

De afgelopen 3 jaren is er door een groot aantal partijen gewerkt aan de ambitie van het Gronings sportakkoord “Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan op eigen niveau met plezier sporten en bewegen”

Er zijn een aantal hele waardevolle initiatieven opgestart en mooie resultaten behaald. In het Sport050 Magazine dat hierover is uitgebracht in juni 2022 valt hier alles over te lezen (klik hier)

Met de ondertekening van het Hoofdlijnen Sportakkoord II SPORT VERSTERKT op 14 december door de vier strategische partners: Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en POS is het vervolg ingeluid.

Concreet betekent dit dat, met de partners van het Gronings sportakkoord, een start gemaakt zal worden voor een vernieuwd plan voor de gemeente Groningen. Dit begint bij de herijkingsbijeenkomst op 20 maart as.
Op deze avond zal een korte terugblik plaatsvinden op de afgelopen periode, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan welke lessen we hieruit kunnen trekken en kunnen doorvertalen naar een plan van aanpak voor de komende 4 jaar.

In diverse thematafels worden hierover gesprekken gevoerd. In april / mei zal er een vervolgsessie plaatsvinden, waarin de toekomstige kaders van het Gronings sportakkoord, per thema, zullen worden voorgelegd.

 

Iedereen die betrokken is bij sporten en bewegen in de gemeente Groningen, waaronder uiteraard ook de lokale sportverenigingen / sportaanbieders, is van harte welkom om mee te denken over de ambities voor de komende 4 jaar.

De bijeenkomst vindt plaats op het Alfa-College, locatie Kardingeweg 48. Het programma start om 19.45 (inloop vanaf 19.30) om uiterlijk 22.00 zal er worden afgerond.

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op deze avond, maar wenst u wel op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, vinkt u dan op het formulier bij "deelname aan thematafel" de optie "Ik kan niet aanwezig zijn maar ben wel geïnteresseerd" aan. Daarmee komt u op de correspondentielijst te staan en ontvangt u verdere informatie als vervolg op deze avond.

 

Aanmelden voor de herijkingsbijeenkomst van het Gronings sportakkoord kan tot en met 13 maart via deze link.