Sport050
Informatie
Beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen

Beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen

De gemeente Groningen vindt dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking. In het kader van het Gronings Sportakkoord willen we met het inzetten van een beweegcoach Inclusief Sporten ervoor zorgen dat deze doelgroep structureel meer gaat sporten en bewegen. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook omdat het leuk is. Vooral wanneer je samen met anderen sport – sport verbindt!

De beweegcoach is een professional die door het Huis voor de Sport Groningen is aangesteld. Tot aan het einde van 2020 vervulde Carolien Visser deze functie, per 1 januari 2021 heeft Ellen Wollerich het stokje van haar overgenomen. Beiden hebben veel kennis van en ervaring met de doelgroep en de verschillende subgroepen daarbinnen. Hierbij gaat het om mensen met een lichamelijke (inclusief visuele of auditieve) of verstandelijke beperking. Deelnemen aan sport en bewegen is voor hen niet vanzelfsprekend. De beweegcoach probeert daarom zoveel mogelijk drempels op dat gebied voor hen weg te nemen.

WAT DOET DE BEWEEGCOACH?
In mei 2020 is Carolien gestart met het verkennen van het huidige sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Tegelijk is ze begonnen met het voeren van gesprekken met samenwerkingspartners en mensen uit de doelgroep. Samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld VWDTP (een zeilvereniging aan het Paterswoldsemeer) en Kids United (een voetbalvereniging voor kinderen en jongeren met een beperking). Daarnaast is er veel samenwerking met maatschappelijke, onderwijs- en zorginstellingen.

De komende tijd werkt de beweegcoach hard aan:

 • het zichtbaar maken van het huidige sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en het creëren van meer aanbod waar dat nodig is (bijv. in zorginstellingen);
 • het blootleggen en waar mogelijk oplossen van knelpunten op dit gebied (zoals vervoer, begeleiding en toegankelijkheid van gebouwen);
 • het vergroten van haar eigen bekendheid via onder andere sportclubs, social media en het landelijk platform Uniek Sporten;
 • het organiseren van scholing;
 • het vervullen van een loketfunctie voor alle vragen met betrekking tot sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking;
 • het begeleiden van sportaanbieders die aangepast sporten willen aanbieden;
 • maatjesprojecten in samenwerking met Uniek Sporten.

VOOR WIE?
De beweegcoach Inclusief Sporten is er voor iedereen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hieronder vallen ook mensen met een visuele of auditieve beperking. In een later stadium wordt de doelgroep uitgebreid met mensen die chronisch ziek zijn.

ONZE AANPAK
In 2021 gaat veel gebeuren. Afhankelijk van ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is het de bedoeling om zo snel mogelijk fysiek aan de gang te gaan, op de volgende manieren:

 • De bekendheid van de beweegcoach vergroten gebeurt door een promotiecampagne op te zetten met onder andere FC Groningen, Donar en Lycurgus. Daarnaast plaatsen wij informatie op de website van Uniek Sporten, gebruiken we social media, geven we voorlichting en zetten we buurtsportcoaches in.
 • De doelgroep willen wij bereiken door diverse toegankelijke sport- en beweegactiviteiten te organiseren, zoals wandel- en fietsgroepen en maatjesprojecten waarmee we mensen aan elkaar koppelen. Binnen zorginstellingen helpen we om cliënten én hun begeleiders aan het sporten en bewegen te krijgen. Ook maken wij een speciale sporthopper voor mensen met een beperking om activiteiten uit te proberen en kijken we naar mogelijkheden om een stadjerspas in te voeren voor deze doelgroep.
 • Het creëren van meer sport- en beweegaanbod voor de doelgroep doen we onder andere door nieuwe toegankelijke activiteiten op te zetten voor bijvoorbeeld patiëntenorganisaties, zorginstellingen en dagbestedingsprojecten. Zo gaan wij wekelijks bij een zorginstelling een beweegcafé en een bootcampuurtje organiseren. Verder organiseren we een inclusief (dus voor iedereen toegankelijk) sportevenement, dat we graag elk jaar willen laten terugkomen. Online bieden we lessen en cursussen aan met geschikte oefeningen.
 • De loketfunctie brengen wij onder de aandacht door flyers te verspreiden bij instellingen en organisaties.
 • Verenigingen ondersteunen we door doelgroepgerichte scholing aan te bieden.

MEER WETEN?
Meer weten over de beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen? Neem dan contact op met Ellen Wollerich via e-mail.

Beweegcoach Ellen Wollerich