Sport050
Informatie
Kansrijke projecten

Andere kansrijke projecten

Op 1 november 2019 vond de ondertekening plaats van het Gronings Sportakkoord, met als ambitie: iedere inwoner van de gemeente Groningen kan op eigen niveau met plezier sporten en bewegen.

In het Gronings Sportakkoord staan 4 concrete projecten beschreven om tot uitvoering van deze ambitie te komen. Dit zijn: Sportwijk Beijum, Sportwijk Oude Wijken / SPT, Sportwijk Zuid en de Beweegcoach inclusief sporten en bewegen

Het uitvoeringsbudget van het Gronings Sportakkoord wordt voor driekwart besteed aan deze 4 projecten. Daarnaast wil de kopgroep andere kansrijke initiatieven graag (financieel) ondersteunen. Organisaties die van mening zijn dat zij een kansrijk initiatief hebben dat bijdraagt aan de ambitie van het Gronings Sportakkoord – waarbij de nadruk ligt op het in beweging brengen van inactieve inwoners van de gemeente – kunnen een aanvraag indienen voor de financiering van hun project of activiteit.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Gronings Sportakkoord?

 • De aanvraag betreft een project dat in (door)ontwikkeling is
 • De aanvraag bestaat uit een (beknopt) projectplan inclusief begroting
 • De doelstelling van het project sluit aan bij de visie van het Gronings sportakkoord om meer inwoners uit de gemeente Groningen op eigen niveau met plezier te laten sporten en bewegen
 • Bij het project zijn meerdere partijen betrokken (tenminste één sportvereniging)
 • Het project richt zich bij voorkeur op tenminste één van de pijlers van het Gronings Sportakkoord
  1. Inclusief Sporten en Bewegen: Het moet voor iedereen in de gemeente Groningen mogelijk zijn om te kunnen sporten en bewegen en te werken aan een positief gezonde leefstijl. Ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, geloof of beperking, iedereen moet gebruik kunnen maken van het reeds aanwezige aanbod. Het begint bij bewegen om vervolgens te gaan sporten en te blijven sporten.
  2. Duurzame sportinfrastructuur: De sportinfrastructuur in de gemeente Groningen ontwikkelt zich. Waar er van oudsher werd gesport op afgesloten sportparken en in sport- en spelhallen vindt er steeds meer verschuiving plaats naar ‘open sportparken’ en bewegen in de openbare ruimte. Het gaat dan om sportparken waar het 16 uur per dag mogelijk is om gebruik te maken van de faciliteiten, of om faciliteiten in de openbare ruimte waar men eigenhandig gebruik van kan maken
  3. Van jongs af aan vaardig en vaker in beweging: Als we sport en bewegen nog leuker willen maken dan zal er al op jonge leeftijd aangeleerd moeten worden dat bewegen en sporten leuker is dan niet-bewegen en sporten.

Een aanvraag indien?
Tot en met 15 oktober 2021 kan er een aanvraag ingediend worden via het daarvoor bestemde online formulier.

Let op, in dit formulier zal worden gevraagd om een projectplan en een begroting bij te voegen. Begin november zal bekend gemaakt of de aanvraag al dan niet wordt toegekend.

Voor vragen kan per e-mail contact worden opgenomen met de coördinator van het Gronings Sportakkoord: Edith Frijlink via e-mail.

Gronings Sportakkoord ondertekening