Sport050
Informatie
Lokaal Sportakkoord

Gronings Sportakkoord

Het Gronings Sportakkoord is in de 2e helft van 2019 tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking: meer dan 100 personen van onder andere sport- en beweegorganisaties, lokale sportverenigingen, kennisinstellingen, zorgorganisaties en belangengroepen hebben input geleverd. Zo is tegelijkertijd een nieuw netwerk ontstaan op het gebied van sport en bewegen, dat zorgt voor een goede uitvoering van het akkoord. Klik hier voor meer informatie over het Gronings Sportakkoord

Gronings Sportakkoord ondertekening