Sport050
Informatie
Sportwijk Zuid

Sportwijk Zuid

Sportwijk Zuid is een netwerk van bewoners, sportaanbieders en organisaties in Groningen Zuid die een gezamenlijke ambitie hebben: zoveel mogelijk wijkbewoners inspireren om te gaan sporten en bewegen. Sport en bewegen kunnen ons immers veel brengen. Ze dragen bij aan lichamelijke én mentale gezondheid. Dit laatste komt niet alleen door positieve stoffen die je tijdens het sporten en bewegen in je hersenen aanmaakt, maar ook doordat het activiteiten zijn waarmee je sociale contacten kunt opdoen en onderhouden. Bovendien is sporten en bewegen gewoon superleuk!

Samen werken de betreffende bewoners, sportaanbieders en organisaties toe naar een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten in Groningen Zuid. Dit aanbod is bedoeld voor zowel verenigingsleden als bewoners die geen lid zijn van een club. Om deze samenwerking in goede banen te leiden, is een projectteam opgericht. Dit team bestaat uit Wim Boerkamp (voorzitter van de voetbalvereniging Amicitia VMC), Rosanne Roeles (STOOT) en Peter van der Molen (Huis voor de Sport Groningen).  

WAT DOEN WIJ?
Sportwijk Zuid houdt zich bezig met het opzetten van een samenwerking tussen bewoners, sportaanbieders en organisaties om in Groningen Zuid nieuw sport- en beweegaanbod te creëren dat aansluit bij de wensen en behoeftes van wijkbewoners. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en is bedoeld als aanvulling op het al bestaande aanbod van sport- en beweegactiviteiten.

Niet iedereen wil lid worden van een vereniging, of alleen maar voetballen of basketballen. Met z’n allen zorgen wij ervoor dat er een ruime keuze is en dat iedereen op zijn of haar favoriete manier kan sporten en bewegen. Wekelijks, 2 keer per week of misschien wel elke dag. Als lid van een vereniging of als deelnemer aan verschillende sport- en beweeggroepen.

Ons doel is om van Groningen Zuid een prachtige Sportwijk te maken. Een wijk waarin iedereen, jong en oud, elkaar op een laagdrempelige manier kan ontmoeten om te sporten en bewegen en waar aandacht is voor gezonde voeding, gezond gewicht en gezond ouder worden. Als Sportwijk Zuid willen we vooral diegenen motiveren die op dit moment nog niet of te weinig sporten en bewegen.

VOOR WIE?
Wij doen dit alles voor en samen met:

  • bewoners van met name Corpus den Hoorn Noord en Zuid, De Wijert Noord en Zuid, Helpman, Coendersborg en Haren (met extra aandacht voor kwetsbare groepen);
  • zorg- en beweegaanbieders in de wijk;
  • organisaties, instellingen, stichtingen en verenigingen die hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk (of het nu gaat om gezondheid, participatie, werk en inkomen, duurzaamheid of onderwijs).

ONZE AANPAK
Op veel plekken in Groningen Zuid is er al sport- en beweegaanbod. Als Sportwijk Zuid sluiten wij daar in eerste instantie bij aan en gaan we ondertussen op zoek naar partners en mogelijkheden om dat aanbod uit te breiden. We streven ernaar om eind december een platform te hebben ontwikkeld waar al het aanbod op te vinden is.

MEER WETEN?
Meer weten over Sportwijk Zuid en/of onze activiteiten? Neem dan contact op met Peter van der Molen via e-mail.

Sportwijk Zuid