Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Voor sportaanbieders

Hier vind je allerlei informatie voor sportclubs en sportaanbieders.

Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Deze week zit vol met mooie verhalen, inspirerende thema’s en leuke sportactiviteiten bij jou in de buurt. Duizenden sportclubs, sportbonden, scholen, gemeenten en andere organisaties door heel Nederland zetten hun deuren open en verwelkomen jou graag. Lees verder..

Gelijk Speelveld

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen van de Gemeente Groningen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Lees verder...

Beter Benutten

In het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 is aangegeven dat we gaan werken aan optimale bezetting van sportaccommodaties voor zowel binnen- als buitensport. De druk op de beperkte ruimte in de stad en onze sportbudgetten neemt toe en vraagt om een nog efficiënter gebruik van alle sportvoorzieningen. Tegelijkertijd zien we een groeiende ambitie voor het realiseren van open sportparken, verbinding met wijken en sportclubs die nieuwe initiatieven starten en inkomstenbronnen wensen te vergaren door verhuur van eigen accommodaties (clubhuizen e.d.). De centrale vraag is dan ook: hoe kunnen we de sportaccommodaties beter benutten? Lees verder...

LED-verlichting

Vanaf december 2017 is de Gemeente Groningen gestart met het vervangen van de conventionele lampen voor led lampen op de 16 sportparken in Groningen. Monteur VIB uit Groningen verzorgt in samenwerking met de Gemeente Groningen de montage van de led lampen. De werkzaamheden worden per sportpark uitgevoerd. Lees verder...

Kunstgras en rubbergranulaat

Naast de discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden is er ook discussie ontstaan over de mogelijke milieurisico’s gepaard met het gebruik van rubbergranulaat op en onder sportvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een dossier aangemaakt speciaal over rubberkorrels op kunstgrasvelden, met de laatste ontwikkelingen. Lees verder...

MFA De Wijert

Op de plek van de huidige Sporthal de Wijert bouwt de Gemeente Groningen een spelhal, ter grootte van 2 gymzalen. De spelhal wordt onderdeel van de multifunctionele accommodatie De Wijert, waar ook de bibliotheek, een basisschool en kinderopvang gevestigd zijn. Het verwachte jaar van oplevering is 2019. Lees verder...

Sportcentrum Europapark

Op een gebied van ruim 1 hectare achter de Mediacentrale en langs het Winschoterdiep, bouwt de Gemeente Groningen samen met het Noorderpoort het Sportcentrum Europapark. Vanaf de zomer van 2017 wordt er een sportcentrum met buitensport faciliteiten gebouwd op de voormalige trainingslocatie van FC Groningen, waar vanaf het najaar 2018 kan worden gesport. Lees verder...

Topsportzorgcentrum

Gelegen naast de A7, als onderdeel van het Sportpark Corpus den Hoorn, wordt het Topszorgcentrum gebouwt. Het TopsportZorgCentrum is een gezamenlijk initiatief van de hoofdgebruikers FC Groningen, InterPsy en VNO-NCW/MKB Noord in directe samenwerking met Euroborg NV en Provincie Groningen. Aannemingsmaatschappij Friso B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) bouwt het TsZC. Lees verder...

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen biedt namens de Gemeente Groningen verenigingsondersteuning aan sportverenigingen in de gemeente. Huis voor de Sport Groningen heeft samen met Sport fryslân en SportDrenthe een gezamenlijke aanpak voor verenigingsadvies ontwikkeld: de Noordelijke Aanpak Verenigingsadvies (NAVA). Lees verder...

NOC*NSF en sportbonden

Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Bij het NOC*NSF zijn 90 landelijke sportorganisaties en sportbonden aangesloten. Lees verder...

Sportkoepel Groningen

De Sportkoepel Groningen is een samenwerkingsverband van een groot aantal Groninger sportclubs en vertegenwoordigt inmiddels meer dan 17000 sportende Stadjers. Lees verder...

Sport Science Institute Groningen

Het SSIG is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Gemeente Groningen en brengt sportwetenschappelijk onderzoek en onderwijs samen in Groningen. Het SSIG organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten voor sportaanbieders. Lees verder...

Cofinancieringsfonds amateursport

De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met de mogelijkheid voor cofinanciering. Dat geeft clubs meer vrijheid en is een stimulans om sneller eigen initiatieven te ontplooien. De Adviescommissie voor de Sport toetst en beoordeelt de aanvragen. Lees verder...

Vraag en aanbod Sport050

Het doel van het forum "Vraag en aanbod Sport050" is om vraag en aanbod uit het sportieve veld in Groningen bij elkaar te brengen. Dat kan een aanbod voor een scheidsrechter zijn of de vraag naar sportmateriaal, het maakt niet uit. Zolang het maar sportgerelateerd is. Lees verder...