Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Voor sportaanbieders in Groningen

Hier vind je allerlei informatie voor sportclubs en sportaanbieders, zoals actuele sportthema's, verenigingsondersteuning en belangrijke sport- en nieuwbouwprojecten.

Klantregisseurs Sport050

Een vereniging besturen is niet eenvoudig en er zijn soms kwesties waarbij hulp of advies nodig is. Klantregisseurs Fokko Aarts, Wessel Jongens en Fred Halsema kunnen kaderleden namens Sport050 verder helpen met ingewikkelde vraagstukken. Heb je als kaderlid van een sportvereniging in de gemeente Groningen een vraag of loopt jouw vereniging ergens tegenaan? Neem gerust contact op met één van de klantregisseurs, via info@sport050.nl.

NOC*NSF Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Deze week zit vol met mooie verhalen, inspirerende thema’s en leuke sportactiviteiten bij jou in de buurt. Duizenden sportclubs, sportbonden, scholen, gemeenten en andere organisaties door heel Nederland zetten hun deuren open en verwelkomen jou graag. Lees verder..

Sportplatformen in Nederland

In Nederland zijn verschillende sportplatformen waar inwoners het sportaanbod vinden van diverse sportaanbieders. Dit is aanbod waar je (vaak) zonder abonnement of lidmaatschap mee kunt doen aan een activiteit. Hier kun je als sportaanbieder in Groningen je sportaanbod ook kenbaar maken. Voorbeeld van zo'n platform is: SportAny.  

Gelijk Speelveld

Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen van de Gemeente Groningen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Lees verder...

Beter Benutten

In het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 is aangegeven dat we gaan werken aan optimale bezetting van sportaccommodaties voor zowel binnen- als buitensport. De druk op de beperkte ruimte in de stad en onze sportbudgetten neemt toe en vraagt om een nog efficiënter gebruik van alle sportvoorzieningen. Tegelijkertijd zien we een groeiende ambitie voor het realiseren van open sportparken, verbinding met wijken en sportclubs die nieuwe initiatieven starten en inkomstenbronnen wensen te vergaren door verhuur van eigen accommodaties (clubhuizen e.d.). De centrale vraag is dan ook: hoe kunnen we de sportaccommodaties beter benutten? Lees verder...

LED-verlichting

Vanaf december 2017 is de Gemeente Groningen gestart met het vervangen van de conventionele lampen voor led lampen op de 16 sportparken in Groningen. Monteur VIB uit Groningen verzorgt in samenwerking met de Gemeente Groningen de montage van de led lampen. De werkzaamheden worden per sportpark uitgevoerd. Lees verder...

Harmonisatie Tarieven

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen. Tot 1 januari voerden de gemeenten een eigen tarievenbeleid voor de verhuur van buiten- en binnensportaccommodaties. De nieuwe gemeente dient binnen twee jaren tot een harmonisatie van beleid te komen. De nieuwe tarieven gaan met ingang van het seizoen 2021/2022 in. Lees verder...

Kunstgras en rubbergranulaat

Naast de discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden is er ook discussie ontstaan over de mogelijke milieurisico’s gepaard met het gebruik van rubbergranulaat op en onder sportvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een dossier aangemaakt speciaal over rubberkorrels op kunstgrasvelden, met de laatste ontwikkelingen. Lees verder...

Sportzaal Groenewei

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het Kindcentrum Groenewei. Dit is een gebouw in Meerstad waar een basisschool, kinderopvang en sportzaal in komen. De verwachting is dat het kindcentrum in het najaar van 2022 in gebruik genomen kan worden. De sportzaal zal dan ook beschikbaar zijn voor de verhuur. Lees verder...

Herontwikkeling Kardinge

In 2023 bestaat Sportcentrum Kardinge 30 jaar! We zijn toe aan een herontwikkeling van Kardinge in 2023. Daarom zijn we een verkenning naar een toekomstbestendig Kardinge gestart. We kijken ook breder dan naar het sportcentrum alleen. Kardinge is immers onlosmakelijk verbonden met het omliggende sport-en recreatiegebied Kardinge. Lees verder...

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen biedt namens de Gemeente Groningen verenigingsondersteuning aan sportverenigingen in de gemeente. Huis voor de Sport Groningen heeft samen met Sport fryslân en SportDrenthe een gezamenlijke aanpak voor verenigingsadvies ontwikkeld: de Noordelijke Aanpak Verenigingsadvies (NAVA). Lees verder...

NOC*NSF en sportbonden

Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). Bij het NOC*NSF zijn 90 landelijke sportorganisaties en sportbonden aangesloten. Lees verder...

Adviescommissie voor de Sport

De Adviescommissie voor de Sport Gemeente Groningen is in 1990 ingesteld door de gemeenteraad van Groningen. De  leden van de commissie hebben allen een breed netwerk in het domein sport & bewegen. Het college en de raad benoemen de leden van de Adviescommissie voor een periode van vier jaar. De taak van de commissie is het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan college en raad over het sportbeleid van de gemeente. Lees verder...

Sportkoepel Groningen

De Sportkoepel Groningen is een samenwerkingsverband van een groot aantal Groninger sportclubs en vertegenwoordigt inmiddels meer dan 17000 sportende Stadjers. Lees verder...

Sport Science & Innovation Groningen

Het SSIG is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Gemeente Groningen en brengt sportwetenschappelijk onderzoek en onderwijs samen in Groningen. Het SSIG organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten voor sportaanbieders. Lees verder...

Cofinancieringsfonds sport

Sportclubs kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor een cofinancieringssubsidie voor de Sport. Hiermee helpt de gemeente sportclubs om te innoveren en sporten te stimuleren. Lees verder...

Financiering openbare ruimte

De gemeente investeert fors in de aanleg van openbare sport- en beweegplekken. Dat stimuleren we ook, maar deze plekken kunnen we niet altijd alleen realiseren en zijn meerdere partijen nodig. Heb je een initiatief voor in de openbare ruimte? Dan hebben wij een aantal tips. Lees verder...

Vraag en aanbod Sport050

Het doel van het forum "Vraag en aanbod Sport050" is om vraag en aanbod uit het sportieve veld in Groningen bij elkaar te brengen. Dat kan een aanbod voor een scheidsrechter zijn of de vraag naar sportmateriaal, het maakt niet uit. Zolang het maar sportgerelateerd is. Lees verder...