Sport050
Informatie
Adviescommissie voor de Sport

Adviescommissie voor de Sport

De Adviescommissie voor de Sport Gemeente Groningen is in 1990 ingesteld door de gemeenteraad van Groningen. De leden van de commissie hebben allen een breed netwerk in het domein Sport & Bewegen. Het college en de raad benoemen de leden van de Adviescommissie voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot vier jaar verlenging. De taak van de commissie is het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan college en raad over het sportbeleid van de gemeente. De Adviescommissie werkt met een voorzitter, een kernteam en drie werkgroepen.

Voorzitter:
Elmer Sterken, Hoogleraar monetaire economie Rijks universiteit Groningen, decaan Honours College.

Werkgroep 1: Sport voor iedereen en sport in de openbare ruimte
Onderwerpen: o.a. sport en bewegen voor mensen met een beperking, sportstimulering, verenigingsondersteuning, wijkzaken en gezondheid.

Leden:
Jasper van Buiten: (lid kernteam) programma- en opleidingsmanager Sport en Bewegen Vitaliteitscampus Alfa-college.
Mieke Zijl: directeur bestuurder SportDrenthe
Andrys Wierstra:

Werkgroep 2: Topsport, talentontwikkeling
Onderwerpen: o.a. topsport & talentontwikkeling, (topsport)evenementen, sportprijzen

Leden:
Niels van den Bovenkamp (kernteamlid): Hoofd Sport, Hoger Onderwijs Sportcentrum Groningen (RuG en Hanzehogeschool)
Erica Mansholt: teamleider Topsporttalentschool Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen.
Cees Reitsma: docent en topsportcoördinator RuG

Werkgroep 3: Accommodaties
Onderwerpen: o.a. co-financieringsfonds, capaciteitsonderzoek sportaccommodaties, Beter Benutten, Kardinge-visie/Vitaliteitscampus

Leden:
Arnold van Calker: manager Noorderpoort, topsporter Olympische Spelen van 2002 en 2010.
Chris Koeneman, (lid kernteam) voormalig directeur werkmaatschappij Sport & Recreatie (WSR), nu voorzitter van “Beweegdorp Norg”.
Paul ten Dam, voormalig senior klantregisseur WSR/Sport 050, voormalig manager Personeel en Organisatie.

Contact
Voor vragen en inlichtingen kun je terecht bij: Wendy Tol: secretaris Adviescommissie, beleidsadviseur Gemeente Groningen DMO, wendy.tol@groningen.nl

Inspiratiesessie Sportweek