Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Adviescommissie voor de Sport

De Adviescommissie voor de Sport Gemeente Groningen is in 1990 ingesteld door de gemeenteraad van Groningen. De  leden van de commissie hebben allen een breed netwerk in het domein sport & bewegen. Het college en de raad benoemen de leden van de Adviescommissie voor een periode van vier jaar. De taak van de commissie is het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan college en raad over het sportbeleid van de gemeente. De Adviescommissie werkt met een kernteam en drie werkgroepen.

Werkgroep 1: Sport voor iedereen

Onderwerpen: o.a. sport en bewegen voor mensen met een beperking, combinatie-functionarissen, verenigingsondersteuning, WIJ-teams, wijkzaken en gezondheid.

Leden:
Jasper van Buiten: programma- en opleidingsmanager Sport en Bewegen Vitaliteitscampus Alfa-college.
Marco Peters (kernteamlid): directeur Plaza Sportiva en VitaalNed.
Natasja Sloot-Bosma: postdoctoraal onderzoeker Humboldt-Universität Berlijn, sportpsycholoog (in opleiding) VSPN.

Werkgroep 2: Topsport, talentontwikkeling en profilering Stad

Onderwerpen: o.a. topsport & talentontwikkeling, (topsport)evenementen, sportprijzen

Leden:
Bake Dijk (kernteamlid): docent/onderzoeker Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies.
Peter Jeltema: hoofd opleiding FC Groningen.
Erica Mansholt: teamleider Topsporttalentschool Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen. 
Gerard Sierksma (voorzitter, kernteamlid): em. hoogleraar Sport Statistiek & Wiskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Werkgroep 3: Accommodaties en sport in openbare ruimte

Onderwerpen: o.a. co-financieringsfonds, capaciteitsonderzoek sportaccommodaties, Beter Benutten, Kardinge-visie.

Leden:
Arnold van Calker: manager Noorderpoort, topsporter Olympische Spelen van 2002 en 2010.
Frits Dekker: beleidsmedewerker Hanzehogeschool Groningen.
Hendrike Schut (vice-voorz., kernteamlid): directeur Sportcentrum ACLO.     
Ronald Westers: teamleider 'Team Sport en Bewegen' gemeente Midden-Groningen.

Contact

Voor vragen en inlichtingen kun je terecht bij:

Gerard Sierksma: voorzitter, g.sierksma@rug.nl en/of Wendy Tol: secretaris Adviescommissie, projectregisseur Gemeente Groningen DMO, wendy.tol@groningen.nl