Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Adviescommissie voor de Sport

De Adviescommissie voor de Sport Gemeente Groningen is in 1990 ingesteld door de gemeenteraad van Groningen. De  leden van de commissie hebben allen een breed netwerk in het domein sport & bewegen. Het college en de raad benoemen de leden van de Adviescommissie voor een periode van vier jaar. De taak van de commissie is het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan college en raad over het sportbeleid van de gemeente. De Adviescommissie werkt met een kernteam en drie werkgroepen.

Werkgroep 1: Sport voor iedereen en sport in de openbare ruimte

Onderwerpen: o.a. sport en bewegen voor mensen met een beperking, combinatie-functionarissen, verenigingsondersteuning, WIJ-teams, wijkzaken en gezondheid.

Leden:
Jasper van Buiten: programma- en opleidingsmanager Sport en Bewegen Vitaliteitscampus Alfa-college.
Marco Peters (kernteamlid): directeur Plaza Sportiva en VitaalNed.
Natasja Sloot-Bosma: postdoctoraal onderzoeker Humboldt-Universität Berlijn, sportpsycholoog (in opleiding) VSPN.
Mieke Zijl: directeur bestuurder SportDrenthe

Werkgroep 2: Topsport, talentontwikkeling

Onderwerpen: o.a. topsport & talentontwikkeling, (topsport)evenementen, sportprijzen

Leden:
Bake Dijk (kernteamlid): docent/onderzoeker Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies.
Erica Mansholt: teamleider Topsporttalentschool Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen. 
Gerard Sierksma (voorzitter, kernteamlid): em. hoogleraar Sport Statistiek & Wiskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Werkgroep 3: Accommodaties

Onderwerpen: o.a. co-financieringsfonds, capaciteitsonderzoek sportaccommodaties, Beter Benutten, Kardinge-visie.

Leden:
Niels van den Bovenkamp (kernteamlid): Hoofd Sport, Hoger Onderwijs Sportcentrum Groningen (RuG en Hanzehogeschool)
Arnold van Calker: manager Noorderpoort, topsporter Olympische Spelen van 2002 en 2010.
Chris Koeneman, voormalig directeur werkmaatschappij Sport & Recreatie (WSR), nu voorzitter van “Beweegdorp Norg”.

Contact

Voor vragen en inlichtingen kun je terecht bij:

Gerard Sierksma: voorzitter, g.sierksma@rug.nl en/of Wendy Tol: secretaris Adviescommissie, procesadviseur Gemeente Groningen DMO, wendy.tol@groningen.nl