Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Cofinancieringsfonds amateursport

Op deze pagina kun je bij de gemeente een aanvraag doen voor een cofinancieringssubsidie voor de Sport. Hiermee helpt de gemeente sportclubs om te innoveren en sporten te stimuleren. Er zijn twee mogelijkheden: een aanvraag voor duurzame sportmaterialen en een aanvraag voor investeringen in nieuwbouw of verbouw van clubgebouwen. Een cofinancieringssubsidie betekent dat je maximaal de helft van je project vergoedt krijgt van de gemeente, de andere helft draag je als vereniging zelf bij, eventueel door middel van sponsoracties et cetera. Er zijn een aantal regels verbonden aan een aanvraag. Alle regels staan in het subsidiereglement dat je hiernaast kan downloaden. De belangrijkste noemen we hieronder:

  • Je moet een vereniging of stichting zijn om een aanvraag te kunnen doen;
  • De vereniging moet financieel gezond zijn;
  • Bij de gebouwensubsidie moet aantoonbaar bijgedragen worden aan de strategie ‘Sport Verbindt’ of de actie ‘Beter benutten’;
  • Het gaat hier om cofinanciering, dat betekent dat de vereniging de helft van de totale kosten zelf moet kunnen dragen.

Sport verbindt
De gemeente wil de verbindende kracht van sport graag benutten door sport en bewegen te verbinden met de sociale wijkstructuur. Samen met verenigingen, WIJ-teams en sociaal-culturele accommodaties wordt gekeken naar programma’s van sport- en beweegactiviteiten in de wijk, die niet alleen openstaan voor leden, maar ook voor andere wijkbewoners.

Beter benutten
De gemeente wil bijdragen aan investeringen die leiden tot beter en efficiënter gebruik van gebouwen. Bijvoorbeeld door meerdere gebruikers een gebouw delen of het gebouw ook voor andere doeleinden te kunnen gebruiken.

Weet je niet zeker of je voor subsidie in aanmerking komt? Wil je oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op: info@sport050.nl.