Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Doorbelasten nutsvoorzieningen

Laatst bijgewerkt: 8 november 2022

In de huidige situatie hebben we te maken met verschillende situaties rondom nutsvoorzieningen. Er zijn bijvoorbeeld verengingen die eigenaar zijn van hoofdmeters en rechtstreeks een factuur ontvangen van een leverancier. Deze verenigingen betalen zelf hun volledige kosten voor de nutsvoorzieningen. Daarnaast zijn er verenigingen die nutsvoorzieningen doorbelast krijgen van de gemeente Groningen. Ook een combinatie van beide is mogelijk. Daarnaast belast de gemeente nog niet alle kosten door. Hier zit een ongelijkheid in voor verenigingen die we recht willen trekken. We streven naar transparantie en eenduidigheid in betaling van de nutsvoorzieningen door sportverenigingen op de sportparken.

Projectaanpak 

In verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan dit streven. Er wordt gekeken naar het huidige proces van doorbelasten nutsvoorzieningen, de huidige detailsituatie op de sportparken en scenario’s waar we naar toe willen.

De gemeente Groningen heeft de Sportkoepel Groningen gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep als belangenbehartiger van de verenigingen. Regelmatig zal deze klankbordgroep bijeenkomen.

Impact verenigingen

Vanuit de gemeente proberen we ook bij te dragen aan een besparing op jouw en onze energierekening. Een mooi voorbeeld hiervan is het vervangen van alle conventionele verlichting in en op onze sportaccommodaties door ledverlichting. Daarnaast zijn verschillende verenigingen zelf al bezig met investeringen in verduurzaming van hun clubgebouw. Voor verenigingen die hiermee nog aan de slag willen gaan kan ondersteuning worden geboden vanuit Huis van de Sport Groningen. Te denken valt aan het uitvoeren van een energiescan of het aanvragen van subsidies voor duurzame investeringen. Ook wordt er binnen de gemeente nagedacht hoe we verder kunnen verduurzamen met betrekking tot onze eigen gebouwen maar ook of we maatschappelijke instellingen hierbij mogelijk kunnen ondersteunen.

Vervolg 

In het eerste kwartaal van 2023 zullen wij een terugkoppeling geven van de stand van zaken van dit project. Daarnaast proberen wij je via onze Sport050 nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook zal de Sportkoepel Groningen aandacht aan dit onderwerp besteden. Het kan zijn dat de gemeente u als vereniging nog benadert met een verzoek om informatie of een bezoek om installaties te bekijken en vragen om uw medewerking hierin.

Contact

We beseffen dat dit onderwerp impact kan hebben op de financiële situatie van jouw vereniging. De impact zal per vereniging verschillen. Heb je hierover vragen dan kunt je contact opnemen met ons. Wij hebben niet altijd een pasklaar antwoord maar zijn altijd bereid om mee te denken. Je kunt een e-mail sturen naar onze klantregisseur Fred Halsema met jouw vraag.