Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Financiering openbare ruimte

Sporten is steeds minder aan tijd en plaats gebonden. Sporten wanneer het jou uitkomt en dan ook nog het liefst in de eigen woonomgeving. De gemeente Groningen investeert om iedereen de mogelijkheid te bieden dichtbij huis te kunnen sporten, bewegen, spelen en elkaar te ontmoeten. Deze plekken kunnen we niet alleen realiseren en vaak is cofinanciering nodig. Het onderwijs, verenigingen, ondernemers en fondsen zien het belang hiervan in en investeren vaak mee.

Hieronder geven wij een aantal tips over de verschillende financieringsmogelijkheden.

Samenwerking stimuleren

Werk samen met partijen die belang hebben en/of meerwaarde zien in een beweegplek gericht op sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan buurtvereniging/dorpsbelangen, gemeente, sportverenigingen, buurtbewoners, scholen, bedrijven etc. Hierdoor kunnen kosten gedeeld worden. Bovendien geeft samenwerking aan dat er veel draagvlak is voor een nieuwe beweegplek. Dit is bij veel fondsen, subsidieverstrekkers een belangrijke voorwaarde.

Rol van de gemeente

Betrek tijdig de gemeente voor de mogelijkheden wanneer het openbare ruimte betreft, aangezien zij vaak eigenaar is van de grond. Bijdragen kunnen bestaan uit:

 • Financiële bijdrage (bijv. gebiedsteam, de Bewegende Stad, coöperatieve wijkraad)
 • Advisering: speeltoestellen, ontwerp, gebruik grond e.d.
 • Bijdrage in uitvoering en/of onderhoud en beheer
 • Sluit aan bij herinrichtingsopgaven in het gebied. Welke toekomstige projecten staan gepland en hoe kunnen hiermee verbindingen worden gemaakt?

Zoek sponsoring door bedrijven

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn lokale ondernemers vaak geïnteresseerd om bij te dragen aan buurtinitiatieven:

 • Financieel: bijvoorbeeld sponsoring van specifieke elementen uit het plan, ‘draag je steentje bij’, spaaracties, een activeringsprogramma, adopteer een….
 • Bijvoorbeeld speeltoestellen, ontmoetingselementen, bankjes, moestuinbakken, wateraansluiting etc.

Subidie vanuit de Provincie

Vanuit de provincie Groningen zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar die mogelijk interessant kunnen zijn voor het inrichten van een sport- of beweegplek.

Schrijf fondsen aan

Het aanschrijven van fondsen kan ook uitkomst bieden. Belangrijk hierbij is:

 • Tijdig indienen van een aanvraag
 • Zorg dat een aanvraag volledig is om vertraging of een afwijzing te voorkomen
 • Concrete en duidelijke doelen stellen die aansluiten bij die van het fonds
 • Vaak ondersteunen leveranciers bij het werven van fondsen.

Zoek vrijwilligers

 • Organiseer een evenement: voorjaarsmarkt, sponsorloop, veiling
 • Betrek onderwijs/welzijn/zorgorganisaties: stages, leer/werk omgeving
 • Ook in onderhoud en beheer: klusdagen met volwassenen én kinderen: kleine reparaties, snoeien, onkruid wieden * Sluit aan bij landelijke initiatieven zoals: NL Doet, Burendag

Voorwaarde: omschrijf concrete taken en regel (professionele) begeleiding (bijv. aannemer of hovenier)!

Crowdfunding

Ook via crowdfunding zijn er diverse mogelijkheden. Voor je Buurt is hét platform voor initiatieven in je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je geld, hulp en materiaal in en geef je samen met anderen kleur aan je omgeving

Contact

Heb je vragen over de financieringsmogelijkheden of heb je plannen om een sport- en beweegplek te ontwikkelen? Neem dan contact op met Sport050 via info@sport050.nl

Downloads

Brochure financieringsmogelijkheden openbare ruimte