Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Harmonisatie tarieven

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2021

Wat houdt het project in?

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen. Tot 1 januari voerden de gemeenten een eigen tarievenbeleid voor de verhuur van buiten- en binnensportaccommodaties. De nieuwe gemeente dient binnen twee jaren tot een harmonisatie van beleid te komen. Het streven is om voor 31 maart 2021 de nieuwe tarieven te laten vaststellen door de gemeenteraad. De nieuwe tarieven gaan met ingang van het seizoen 2021/2022 in.

De voormalige gemeenten beschikken over een groot aantal sportaccommodaties, te weten: sporthallen, gymzalen, sportvelden en ijsbanen. In de praktijk maken gemeenten bij de bepaling van tarieven een grof onderscheid in buiten- en binnensporten. 

Buitensporttarieven
De drie fusiegemeenten hadden ten aanzien van de tarieven een verschillend beleid. Ook is er bijvoorbeeld een verschil in wat de vereniging van de gemeente huurt. In Ten Boer worden alleen de velden verhuurd. In Groningen is in de huurprijs de veldhuur en de huur van de kleedkamers opgenomen. Een ander voorbeeld is dat sommige verenigingen ook werkzaamheden uit waardoor het tarief lager is. Dit wordt momenteel allemaal in beeld gebracht.

Binnensporttarieven
Ook de tarieven voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen) zijn verschillend. Zo zijn bijvoorbeeld de vergoeding voor bewegingsonderwijs van de verschillende oude gemeenten niet gelijk. 

Uitgangspunten

De uitgangspunten vormen een belangrijk onderdeel bij de harmonisatie, ze vormen de kaders en spelregels. We hebben een aantal uitgangspunten samengevat uit de beschikbare informatie:

  • Het nieuwe stelsel is transparant en zo eenvoudig mogelijk uit te voeren;
  • De nieuwe tarieven zijn afgestemd op de grotere gemeenten (er is in ieder geval een vergelijking gemaakt met andere gemeenten);
  • Harmonisatie vindt budgetneutraal plaats, behoudens bezuinigingsbesluiten/ taakstelling;
  • De continuïteit van de verenigingen mag door het nieuwe tarievenstelsel niet in gevaar worden gebracht;
  • Het nieuwe tariefstelsel moet worden vastgesteld voor 31-3-2021 door de gemeenteraad.

Vervolg

Wij hebben de verenigingen zoveel mogelijk betrokken en op de hoogte gebracht van de keuzes en de scenario’s binnen het harmonisatietraject, die we hebben voorgelegd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is op 24 maart in de meningsvormende commissie besproken en lag besluitvormend in de raad van dinsdag 30 maart. De raad heeft ingestemd met de harmonisatie van de sporttarieven. Aan de hand van stemming heeft het door het college voorgestelde scenario A, de meeste voorkeurstemmen gehad.

In scenario A gaan clubs in de voormalige gemeente Haren en Ten Boer het hardst geraakt worden. Wij komen hen tegemoet door de ingroeiregeling van 5 naar 6 jaar te verlengen waarbij deze verenigingen in het eerste jaar geen verhoging krijgen.

De Adviescommissie voor de Sport en de Sportkoepel Groningen zijn nauw betrokken bij het project.

Contact

Heb je vragen over het project Harmonisatie Tarieven, dan kun je contact opnemen met Sport050 via info@sport050.nl.