Naar boven
Sport050 logo

Hèt platform voor bewegend Groningen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Herontwikkeling Kardinge

Sportcentrum Kardinge is het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland, met jaarlijks 600.000 bezoekers. In 1993 is het eerste deel van Kardinge gebouwd met de ijsbaan, ijshal en het zwembad. In 2023 bestaat Kardinge dus 30 jaar! We zijn toe aan een herontwikkeling van Kardinge in 2023. Daarom zijn we een verkenning naar een toekomstbestendig Kardinge gestart. We kijken ook breder dan naar het sportcentrum alleen. Kardinge is immers onlosmakelijk verbonden met het omliggende sport-en recreatiegebied Kardinge.

Waar staan we?

Een herontwikkeling van Kardinge is een groot en langdurig project. We willen daarbij goed nadenken over een vernieuwd sportcentrum: hier gaan we 30 jaar volop gebruik van maken. De investering moet verantwoord zijn, het sportcentrum moet duurzaam zijn, voldoen aan de wensen en behoeftes van gebruikers en mee kunnen bewegen met ontwikkelingen en trends in het domein van sport, bewegen, gezondheid en recreatie.

Vier scenario's
In maart 2019 zijn we als Sport050 gestart met het verkennen van de toekomst van sportcentrum Kardinge. In de studie zijn vier scenario’s uitgewerkt (clubhuis, playground, avonturenpark en resort). Per scenario wordt beantwoord wat dit betekent voor de 400m ijsbaan, het zwembad, de ijshockey-hal, de overige voorzieningen en de rol van de gemeente. Ook is een vergelijk gemaakt met vergelijkbare sportcentra elders in Nederland. Deze scenario’s zijn in de gemeenteraad besproken en Sport050 kan nu verder met het uitwerken van de 2 middelste scenario’s (playground en avonturenpark).

Uitwerken twee scenario's
Voor deze opdracht worden momenteel meerdere onderzoeken uitgevoerd en werksessies georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld in juni een enquête uitgezet onder de bewoners van de gemeente Groningen en worden huidige gebruikers uitgenodigd voor een werksessie in augustus 2020.   

Met de resultaten gaan we een onderbouwd advies geven aan de raad, zodat zij kunnen besluiten over het voorkeurscenario voor de toekomst van sportcentrum Kardinge. Daarna volgt nog een fase waarin het ontwerp uitgewerkt wordt en daarna de bouw plaats gaat vinden. Onderdeel van de uitwerking is het capaciteitsonderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd door Drijver & Partners. Dit onderzoek geeft inzicht in de capaciteitsbehoefte nu en in de komende jaren.  

Contact

Heb je vragen over de herontwikkeling van Kardinge? Neem dan contact op met de afdeling Sport050 van de Gemeente Groningen via info@sport050.nl. Of kijk bij de lijst met documenten die je hiernaast of hieronder kunt downloaden.

Downloads

Brief aan de Gemeenteraad 12-2-2020 
Presentatie aan de Gemeenteraad 04-03-2020
Resultaten werksessie gebruikers 26-08-2020

Ideeënbox

Heb je een goed idee voor de herontwikkeling van Kardinge? Geef het dan uiterlijk 15 september aan ons door via onderstaand formulier. We vragen ook een aantal persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Je wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief met nieuws over zwembad Kardinge, schaatsen, verenigingen en sportaanbieders. Wil je deze niet ontvangen? Dan kun je je altijd uitschrijven na de eerste keer. Lees meer over onze privacy verklaring.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht
inwoner, bezoeker, huurder, sportclub etc