Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Beter Benutten van sportaccommodaties

Beter Benutten van sportaccommodaties

Beter Benutten is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020. De focus van de opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, knelpunten tussen beschikbaarheid van en vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. De Groninger Sportkoepel is betrokken bij het project en maakt onderdeel uit van de expertgroep Beter Benutten.

De afgelopen maanden is er op verschillende manieren informatie verzameld om tot een (probleem)analyse te komen en de mogelijke knelpunten in kaart te brengen. De input vanuit alle sportverenigingen heeft hier zeker bij geholpen. Bij deze nogmaals dank voor jullie medewerking. De analyse wordt op dit moment afgrond en binnen nu en twee weken voorgelegd aan de expertgroep.

In gezamenlijkheid met de expertgroep wordt verkend of de (voorgestelde) oplossingsrichtingen passend zijn, dan wel aangepast en/of aangevuld dienen te worden. Deze richtingen worden vervolgens uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan 2019. Streven is dat we in het seizoen 2019-2020 samen kunnen starten met een aantal pilots. In de komende nieuwsbrieven blijven we jullie op de hoogte houden. Klik hier om meer informatie over het project Beter Benutten.