Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Inge Jongman nieuwe wethouder Sport

Inge Jongman nieuwe wethouder Sport

Het nieuwe akkoord heet Gezond, groen, gelukkig Groningen. Voor de coalitie is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken. 

De nieuwe coalitie kiest het perspectief van bewoners als uitgangspunt in plaats van de regels en organisatievorm van overheden en instanties. Daarom wil de coalitie vooral op het niveau van buurten, wijken en dorpen samenhangende investeringen doen. Door een combinatie van een meer gezonde en groene leefomgeving en een betere ondersteuning op het gebied van inkomen, werk en zorg willen de vier partijen het persoonlijk welzijn van mensen vergroten. De coalitie wil samen met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties concrete verbeteringen in leefkwaliteit en welzijn tot stand brengen.

Inge Jongman nieuwe wethouder Sport
Inge Jongman wordt de eerste ChristenUnie-wethouder in de gemeente Groningen. Ze is sinds 2002 raadslid. In 2010, 2014 en 2018 was ze namens haar partij lijsttrekker. Jongman liet al snel na de verkiezingsuitslag weten dat ze namens haar partij de wethouderskandidaat zou worden.

Portefeuille: Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, ecologie & dierenwelzijn, Sport, Dorpswethouder Ten Boer.