Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld?

Kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld?

De gemeente Groningen investeert in een effectievere aanpak van kindermishandeling. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in onze gemeente in veiligheid kunnen opgroeien. We brengen daarom het signaleren en het voorkomen van kindermishandeling onder de aandacht binnen onze gemeentelijke organisatie en bij onze maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld de sportverenigingen.

Sinds onlangs een aantal sporters naar buiten traden met het feit dat zij gedurende hun sportcarrière seksueel misbruikt zijn door iemand binnen de sportvereniging, staat deze vorm van kindermishandeling weer volop in de aandacht. Juist het feit dat er sprake is van een sterke vertrouwensband tussen begeleider en sporter en de ouders van de sporter, kan ervoor zorgen dat slachtoffers hier niet snel mee naar buiten (durven) treden. Dit houdt in dat de mishandeling lang niet altijd aan het licht komt, met als gevolg dat de misbruiker ongestoord zijn/haar gang kan blijven gaan en de slachtoffers niet de hulp krijgen die zij vaak wel nodig hebben.

Maar, hoe gaat jouw vereniging om met vermoedens van kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld? Hoe zorg je ervoor dat je de signalen snel kan herkennen? En als je dan vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld, wat doe je dan? Misbruik kan namelijk overal voorkomen en gebeurt in een groot aantal gevallen door iemand uit de directe omgeving van een kind. Hoe zorg je dan dat je alert bent en blijft voor signalen?

Contact
De gemeente Groningen wil hierover graag met u in gesprek. Daartoe is het idee opgevat om dit jaar een bijeenkomst te organiseren. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Huup Reuver, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van de Gemeente Groningen. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-54353321.