Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Ontwikkelingen kunstgrasvelden Groningen

Ontwikkelingen kunstgrasvelden Groningen

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de nota ’Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en Voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020’, vastgesteld. Dit was naar aanleiding van de motie ‘Op naar zorgeloos kunstgras’, waarbij zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de milieurisico’s  van het gebruik van rubbergranulaat (SBR). De keuze is toen gemaakt voor kunstgrasvelden non infill, dus zonder SBR of een andere infill. De KNVB heeft per 1 januari 2019 de huidige eisen van kunstgrasvelden aangepast, de Fifa eisen zijn komen te vervallen. Dit vanwege onder andere klachten over gladheid en grip bij een aantal pilotkunstgrasvelden non infill in Nederland. Daarnaast is de huidige meetapparatuur voor het keuren van non-infill kunstgrasvelden niet geschikt om goed te meten.

Nieuwe meetapparatuur
De KNVB laat nieuwe meetapparatuur ontwikkelen die pas eind 2019 wordt verwacht. De aangelegde non-infill kunstgrasvelden kunnen dan alsnog, met terugwerkende kracht , afgekeurd worden. De leveranciers die momenteel beide een kunstgrasmat op de sportparken Kardinge en de Verbetering in Hoogkerk aanleggen, hebben de garantie afgegeven, deze matten te vervangen indien ze alsnog afgekeurd worden. Deze garantie geldt echter niet voor de overige vijf kunstgrasvelden die komende zomer aangelegd moeten worden.

Kunststof rubber infill
Omdat de gemeente hierdoor groot financieel en capaciteitsrisico loopt, kiest zij ervoor om de resterende vijf kunstgrasvelden te vervangen met een kunststof rubberen infill die recyclebaar is. Deze variant is na non-infill de beste oplossing en voldoet aan zowel de technische als de milieu-eisen. Het is tevens een grote stap vooruit ten opzichte van SBR op het gebied van duurzaamheid. Vanwege de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente nu een alternatieve keuze moeten maken. Wij blijven in gesprek met leveranciers en de KNVB  en blijven inzetten op de positieve beleving van de non-infill kunstgrasvelden.

De betrokken clubs op de 4 sportparken (Lewenborg, Stadspark, Velocitas en Coendersborg) waar nog een veld wordt vervangen dit jaar, zijn van deze keuze op de hoogte gebracht. Ook de clubs op de 2 sportparken waar al vervanging door non infill velden uitgevoerd wordt, zijn op de hoogte gebracht. De clubs reageren positief en vinden het vooral van belang dat de velden vervangen worden.