Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Meer beweging in het basisonderwijs

Meer beweging in het basisonderwijs

De Hanzehogeschool Groningen start het komende studiejaar met een nieuwe lerarenopleiding: ALO-pabo. Met de nieuwe lerarenopleiding halen studenten in 4,5 jaar een bachelorsdiploma voor zowel de ALO als de pabo. Met deze opleiding hoopt de hogeschool een bredere groep te interesseren voor het basisonderwijs. Op de open dag van zaterdag 29 februari zijn voorlichtingspresentaties voor geïnteresseerden.

Een opleiding van 4,5 jaar
De ALO-pabo duurt 4,5 jaar en is bedoeld voor geïnteresseerden die zowel leraar basisonderwijs als sportleraar willen worden. Met een ALO en pabo diploma op zak zijn afgestudeerden als leraar breed inzetbaar. Daarnaast hebben ze een goed vooruitzicht op de arbeidsmarkt en op nóg meer diversiteit in het beroep. Door de uitgebreide kennis die ze tijdens de opleiding opdoen van zowel de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkelingen van een kind, zijn ze een enorme aanwinst voor het onderwijs.

Na het afronden van de opleiding zijn de afgestudeerden bevoegd om les te geven in het basis, speciaal en voorgezet onderwijs en mbo.

Meer beweging in het basisonderwijs
Deze gecombineerde opleiding is ontwikkeld om letterlijk meer beweging in het basisonderwijs te krijgen en daarmee bij te dragen aan het gezond opgroeien van kinderen. Daar komt bij dat door het lerarentekort er behoefte is aan leraren met een brede basis en een breed toekomstperspectief. De opleiding is ontwikkeld door het Instituut voor Sportstudies en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool. Regionale partners van de hogeschool zijn ook betrokken bij deze nieuwe opleiding; zij ondersteunen dit initiatief van harte. De eerste aanmeldingen voor de opleiding zijn inmiddels binnen.

Het onderwijs
De opleiding is gericht op het behalen van zowel een ALO als een pabo diploma. Er worden ALO vakken, zoals eigen vaardigheid bij sportpraktijk en pabo vakken, zoals Nederlands en rekenen aangeboden. Daarnaast zijn er veel 'gezamenlijke' vakken: het leren op de werkplek, oftewel stage start direct in de klas en in de gymzaal, het onderzoek doen op het snijvlak van bewegen en leren, en ook de theoretische vakken, bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie en didactiek zijn gericht op de klas, de gymzaal en het plein. Dit patroon komt terug in alle jaren van de opleiding.

Meer informatie over de opleiding is hier te vinden.