Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Noodloket voor sportverenigingen en ondernemers in de sport

Noodloket voor sportverenigingen en ondernemers in de sport

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen tegemoetkoming
Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kun je ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

NOC*NSF is nog aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn. Samen met partners in de sport en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we aan het zoveel als mogelijk beperken van de schade van de coronacrisis aan de sportinfrastructuur in Nederland.

Huis voor de Sport Groningen biedt sportverenigingen uit de provincie Groningen gratis ondersteuning bij een eventuele aanvraag voor een eenmalige compensatie van € 4.000,- Meer info en aanmelden via: https://bit.ly/2X7LsUq

Lees meer in ons speciale dossier over het Coronavirus.