Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Nadere regels subsidiering sport en bewegen vastgesteld

Nadere regels subsidiering sport en bewegen vastgesteld

De gemeente Groningen heeft in 2019 de algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019 vastgesteld. Per domein stelt de gemeente vervolgens regels vast rondom de aanvraag en  toekenning van subsidies. Voor het onderdeel sport en bewegen zijn de nadere regels in mei 2020 door het college van B&W goedgekeurd.

De nadere regels gaan vooral over het aanvragen van subsidie voor sportactiviteiten, sportevenementen en sportaccommodaties of -materialen. Er zijn een aantal redenen waarom de nadere regels sport en bewegen zijn aangepast en opnieuw vastgesteld.

Vanwege de herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer gelden de nadere regels nu voor alle sportorganisaties binnen het grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen. Het beschikbare subsidiebudget blijft gelijk, maar meer organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. Om die reden zijn de regels rondom toekenning van subsidie aangepast.

Er is vanaf 2021 minder budget beschikbaar voor evenementen. Dat betekent dat we rondom de toekenning van subsidies kritisch moeten zijn op welke evenementen aansluiten bij het topsport- en talentenbeleid van Groningen. Het is daarom noodzakelijk om het proces rondom subsidieaanvraag aan te passen. 

De gemeente Groningen wil graag dat er evenementen rondom talentontwikkeling worden  georganiseerd. Het gaat hierbij om top- of breedtesportevenementen met een grote maatschappelijke waarde, die breed merkbaar en meetbaar zijn binnen de samenleving. Tot slot zijn de nadere regels eenvoudiger en gedetailleerder omschreven ten opzichte van de vorige versie.

Via deze link leest u meer informatie over de nadere regels subsidiering sport en bewegen.