Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

TASO subsidieregeling voor sportverenigingen

TASO subsidieregeling voor sportverenigingen

Er is landelijk een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar voor deze zogeheten TASO-regeling (Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19). Deze regeling is bedoeld voor sportverenigingen die (gedeeltelijk) eigenaar zijn van een accommodatie. De regeling is dus niet bedoeld voor verenigingen die een binnen- of buitensportaccommodatie van de gemeente Groningen huren.

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

Wij wijzen er op dat het belangrijk is dat bij deze doorlopende lasten geen huurlasten zitten en dat de vereniging geen gebruik mag hebben gemaakt van de TOGS-regeling. 

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten.

De aanvraag voor de TASO regeling kan ingediend worden van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Voor de aanvraag zal er een speciaal formulier beschikbaar komen op www.dus-i.nl. Deze regeling loopt niet via gemeente maar rechtstreeks van de Minister van Medische Zorg.

Meer informatie over de regeling en het aanvraag formulier zijn hier te vinden.

Zie onze speciale Coronapagina voor de wijzigingen en laatste updates.