Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Ventilatie in sporthallen en sportzalen

Ventilatie in sporthallen en sportzalen

Het nieuwe sportseizoen is weer begonnen. We kunnen weer genieten van sport en bewegen, óók binnen. Dat is natuurlijk mooi maar we moeten er samen wel voor zorgen dat het in de gemeente Groningen op een veilige manier kan. Naast een aantal regels voor organisatoren van de sportactiviteiten, sportclubs en scholen, hebben ook gebouweigenaren een verantwoordelijkheid.

We merken dat we veel vragen krijgen over de ventilatie van onze gemeentelijke binnensport accommodaties. Alhoewel er geen eenduidig standpunt is omtrent de verspreiding van het virus door de lucht in een sportaccommodatie, wordt er door het RIVM en de NOC*NSF wel geadviseerd om zoveel mogelijk (natuurlijk) te ventileren. Dat betekent in de praktijk zoveel mogelijk met ramen en deuren open sporten.

Sport050 beheert als exploitant in de gemeente vele tientallen binnensportaccommodaties waar de mogelijkheden tot ventileren erg van elkaar verschillen. Daarom hebben we een lijst opgesteld met het overzicht van ventilatiemogelijkheden per sportlocatie. In de binnensport accommodaties waar een beheerder aanwezig is (in alle sporthallen), zorgen wij ervoor dat er bij mechanische ventilatie, waar mogelijk, de hoeveelheid toegevoegde buitenlucht wordt gemaximaliseerd. Daarnaast faciliteren wij in het kunnen ventileren met buitenlucht via ramen en (nood)deuren. Wij adviseren om met de sporthalbeheerder in overleg te gaan.

In binnensport accommodaties (bijna alle gymzalen) waar geen beheerder aanwezig is, kunnen gebruikers aan de hand van de inventarisatielijst zien op welke wijze er natuurlijk geventileerd kan worden.

Let op! De sportzalen, in eigendom van de onderwijsinstellingen staan niet op de lijst.

Zie onze speciale Coronapagina voor de wijzigingen en laatste updates.