Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Harmonisatie sporttarieven nieuwe gemeente Groningen

Harmonisatie sporttarieven nieuwe gemeente Groningen

Afgelopen dinsdag 30 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de harmonisatie van de sporttarieven. Dit was nodig in verband met de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen. Tot 1 januari voerden de gemeenten een eigen tarievenbeleid voor de verhuur van buiten- en binnensportaccommodaties. Het college heeft de wens uitgesproken binnen 2 jaar of zo spoedig mogelijk daarna alle beleid te harmoniseren. Hierbij informeren wij jullie sportbestuurders over het besluit tot harmonisatie van de sporttarieven.

Aan de hand van stemming heeft het door het college voorgestelde scenario A, de meeste voorkeurstemmen gehad. Dit betekent het volgende:

  1. De 10% regeling vervalt voor de grote clubs en hiervoor gaat is dekking gevonden binnen de Sportbegroting;
  2. Het amendement afschaffing trainingsveldkorting ad 48.000 euro wordt ten laste gebracht van de verenigingen die dit verenigingstarief al betaalden of in de nieuwe situatie zouden gaan betalen- Hiervoor komt een gewogen tarief terug, tussen trainingsveld- en huidig wedstrijdveldtarief in;
  3. De buitensporttarieven worden bepaald op basis van een normtarief (aantal ingeschreven teams bij de bonden);
  4. De binnensport krijgt een factuur naar werkelijk gebruikte uren;
  5. De clubs uit de voormalige gemeente Haren en Ten Boer krijgen een ingroeiregeling van 6 jaar waarbij zij voor het seizoen 2021/2022 nog geen verhoging krijgen. Daarna zal het tarief i.k.v. de harmonisatie ieder jaar 20% worden opgehoogd totdat alle clubs in de nieuwe gemeente Groningen over 6 jaar hetzelfde tarief betalen.

Sport050 heeft van de raad een inspanningsverplichting meegekregen om het project Gelijk Speelveld in Haren en Ten Boer (vergoedingen kleedkamers en eigendomssituatie opstallen) voor seizoen 2022/2023 uit te voeren en de clubs in april/mei over de uitvoering van dit proces te informeren.

Meer informatie over het project Harmonisatie sporttarieven vind je op de speciale projectpagina.