Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Update lichtmasten rondom sportvelden

Update lichtmasten rondom sportvelden

In november 2020 hebben we de buitensportclubs via de nieuwsbrief en via e-mail geïnformeerd over de situatie met betrekking tot de lichtmasten rondom de sportvelden op de gemeentelijke sportparken. Hieronder een update over de stand van zaken.

Samenvatting
In de uitvoering streven we nog steeds na dat alle lichtmasten uiterlijk in de zomerstop van 2021 in goede conditie zijn en vanzelfsprekend zoveel eerder als mogelijk. Dit houdt in dat ze zijn vervangen of dat er herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en er aansluitend een nieuwe keuring heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat de mast goed is. De eerste werkzaamheden zullen in april beginnen. We liggen daarmee volledig op koers volgens de planning die we in november jongstleden hebben aangegeven.

We hebben de lichtmasten na de eerste metingen onderverdeeld in een aantal categorieën. Na de nadere inspectie hebben we een aantal masten verplaatst van categorie. Zo worden bijvoorbeeld een aantal lichtmasten toch vervangen. Op basis van alle beschikbare informatie wordt een afweging gemaakt voor de beste aanpak waarbij veiligheid en doelmatigheid een belangrijke basis is.

Categorie oranje – nader onderzoek, herstel en herkeuring
Deze masten zijn in het najaar afgekeurd, maar uit het rapport blijkt dat de afwijkingen waarschijnlijk niet aan de mast zelf liggen en hersteld kunnen worden.

Deze lichtmasten zijn in februari en maart nader onderzocht waarbij is gekeken naar herstel mogelijkheden. De masten zijn geïnspecteerd door een deskundig onafhankelijk bedrijf die de opdracht heeft gekregen aan te geven welke herstelwerkzaamheden nodig zijn om een goed resultaat te krijgen na herkeur van de mast.

Uit de nadere inspectie blijkt dat meer dan de helft van de lichtmasten van deze categorie inderdaad hersteld kunnen worden. De benodigde herstelwerkzaamheden variëren van het verstevigen van de fundering tot het vastzetten van een bout of kabel en het vervangen van het lampenrek. De herstelwerkzaamheden zullen in opdracht worden gegeven.

Na de herstelwerkzaamheden vindt er een onafhankelijke herkeuring van de belastbaarheid plaats. Verwachting is dat alle herstelde lichtmasten dan uiterlijk in de zomerstop worden goedgekeurd.

De andere lichtmasten die zijn geïnspecteerd worden alsnog vervangen en direct meegenomen in de categorie ‘rood / vervangen’. Uit de nadere inspectie is gebleken dat herstel niet zal leiden tot goede herkeuring.  Meer informatie over de categorie ‘rood / vervangen’ vindt u hieronder.

Categorie rood – vervangen
Op dit moment worden circa 100 lichtmasten in opdracht gegeven om te worden vervangen. De opdrachtverstrekking vindt deze week plaats na een zorgvuldig inkoopproces.

Alle masten die onder de categorie ‘rood’ vallen, zijn uiterlijk 1 augustus vervangen. Er wordt  gewerkt aan het opstellen van een planning. Het beeld is dat nu de eerste masten in april worden vervangen.

Categorie groen – masten zijn mechanisch goed
Uit eerdere metingen in het najaar van 2020 blijkt dat circa de helft van de lichtmasten mechanisch goed zijn. Deze masten worden – net als de overige lichtmasten - opgenomen in een regulier onderhouds- en vervangingsprogramma.

Aangezien de ‘rode en oranje’ lichtmasten dit jaar worden vervangen c.q. hersteld, zullen we ook met de ‘groene lichtmasten’ aan de slag gaan met het reguliere onderhoud. Het doel is dit ook uiterlijk in de zomerstop te hebben afgerond. Het totale areaal is dan uiterlijk in de zomerstop van 2021 volledig onderhouden en in orde.

Uit de eerste inspecties voor het benodigde onderhoud voor de ‘groene lichtmasten’ blijkt dat een aantal lichtmasten alsnog vervangen worden (categorie rood). De mast is in het najaar getest op de mechanische belastbaarheid en goedgekeurd, maar we zien bij een aantal lichtmasten toch redenen om de mast te vervangen. Dit komt bijvoorbeeld doordat rondom een sportveld een aantal masten niet zijn goedgekeurd (en worden vervangen) en bij de andere masten rondom hetzelfde veld de mast wel is goedgekeurd. Indien bij nadere inspectie blijkt dat de masten van hetzelfde bouwjaar en type zijn, dezelfde belasting hebben qua aantal armaturen en de mechanische keuring nét wel leidde tot goedkeur, hebben we besloten deze masten toch direct mee te nemen in vervanging.

Categorie definitief verwijderen
In overleg met een aantal verenigingen worden op een aantal locaties lichtmasten definitief verwijderd. Deze lichtmasten worden al geruime tijd niet gebruikt, waardoor herstel en vervanging niet doelmatig is.

Voor het verwijderen van de lichtmasten moeten de buitenomstandigheden geschikt zijn, zodat het veld bijvoorbeeld niet wordt stuk gereden. Hierdoor kan verwijderen soms even op zich laten wachten.

Veiligheid- en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht
Tot het moment dat op een sportpark alle lichtmasten mechanisch goed zijn, blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht. Dit houdt in dat de huurders tot die tijd het sportpark dienen te verlaten vanaf windkracht 6 en bij onweer.

Het weer is veranderlijk en plaatselijk. Daarom vragen we huurders zelf alert te zijn op de weerssituatie en maatregelen te nemen wanneer nodig. Sport050 bekijkt ter ondersteuning zelf ook op werkdagen de weersvoorspelling voor Groningen en attendeert huurders indien er windkracht 6 of hoger en onweer wordt voorspeld. We hanteren hierbij het KNMI als basis. We begrijpen dat de voorzorgsmaatregelen vervelend zijn en dat er vooral enthousiast gesport moet worden, maar veiligheid gaat voorop.

Indien op een sportpark alle lichtmasten qua belastbaarheid goedgekeurd zijn, informeren we de huurders dat de voorzorgsmaatregelen voor dat betreffende park komen te vervallen.  

Structureel onderhoud en vervangingsprogramma
Uiteindelijk worden alle masten in een vervangings- en onderhoudsprogramma van Sport050 opgenomen. Hiermee zorgen we ervoor dat in de toekomst alle lichtmasten tijdig worden gekeurd, onderhouden en vervangen.

Contact en specifieke informatie voor huurders
In de opdrachten stellen we eisen aan de beperking van overlast voor verenigingen. We kunnen echter door het karakter van de werkzaamheden niet voorkomen dat er tijdelijk een veld buiten gebruik is en dat er wel enige hinder zal zijn.

De uitvoering vindt plaats in overleg met Sport050 en er wordt hiervoor een uitvoeringsplanning opgesteld. Sport050 zal verenigingen / huurders vooraf informeren over de werkzaamheden die invloed hebben op de beschikbaarheid. Dit vindt plaats zodra duidelijk is dat de planning definitief is voor een bepaald sportpark.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Sport050 via: service@sport050.nl of telefoon: 06-200 177 35 (ma-vrij: 8.00-21.00, za-zo: 8.00-16.00). Buiten deze tijden: 06-537 641 58.