Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Elk kind verdient het om mee te doen!

Elk kind verdient het om mee te doen!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen verwacht dat de coronacrisis leidt tot een toename van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Dat betekent dat ook steeds meer ouders het lidmaatschap van de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet (meer) kunnen betalen. En dat terwijl kinderen die thuis te maken hebben met financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook deze kinderen mee kunnen (blijven) doen aan sport en cultuur.

Het belang van samen voetballen, turnen, dansen of muziek maken voor kinderen is het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis extra duidelijk geworden. Toch is dit door de maatregelen onder druk komen te staan en blijkt dat ruim 65% van de kinderen minder sport en beweegt sinds de invoering van de tweede lockdown. Gelukkig zijn buitensporten zoals voetbal, hockey en atletiek mogelijk en volgen er binnenkort hopelijk meer versoepelingen en daarmee mogelijkheden. Maar ook als het weer mag en kan, is sport en cultuur niet voor ieder kind een gegeven. Dat mag én hoeft niet zo te zijn vindt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Geldzorgen hoeven geen drempel te zijn voor ouders.

Elk kind zou moeten kunnen dansen, voetballen, zwemmen of zingen. Elk kind zou moeten kunnen ontdekken wat hij of zij leuk vindt. Maar als daar thuis niet genoeg geld voor is, dan wordt het moeilijk. In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, gymnastiek of muziekles. Hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld niet betalen. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Maar sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.

Professionals, zoals leerkrachten, buurtsportcoaches, sociale wijkteams, medewerkers jeugdzorg, en schuldhulpverleners kunnen een aanvraag indienen voor een gezin dat het financieel moeilijk heeft. Het Jeugdfonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor sport of cultuur voor kinderen/jongeren van 0 t/m 17 jaar, zodat elk kind mee kan doen.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, het doen van een aanvraag als ouder of als professional intermediair worden? Ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen of mail naar groningen@jeugdfondssportencultuur.nl