Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gymzalen en sporthallen van de toekomst

Gymzalen en sporthallen van de toekomst

De gemeente Groningen wil sporten en bewegen stimuleren. Omdat het gezond is, omdat het leuk is en omdat het verbindt. Uitdagende en afwisselende gymlessen leggen de basis voor een leven lang sporten en bewegen. Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner fijn kan sporten en bewegen, is een forse investering in binnensportaccommodaties nodig. Niet alleen om te zorgen dat kinderen beter en eigentijdser gymonderwijs kunnen krijgen, maar ook om de sportclubs beter te kunnen bedienen.

Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: “Het is belangrijk dat onze kinderen afwisselende gymlessen krijgen in goede gymzalen die modern, ruim en uitdagend zijn. Dat stimuleert kinderen om ook buiten de school te bewegen en te sporten, al dan niet bij een sportclub in de buurt. Daar investeert de gemeente graag in!

Integraal toekomstperspectief
Op dit moment zijn de bestaande binnensportaccommodaties gemiddeld ca. 40 jaar oud en gymzalen te klein voor modern bewegingsonderwijs. De inrichting sluit vaak niet meer aan bij de belevingswereld van de huidige jeugd. Ook zijn door de groei van de stad op termijn meer gymzalen nodig. Hier wil de gemeente op inspringen door nieuwe gymzalen en sporthallen toe te voegen. Om te bepalen waaraan deze moeten voldoen, is een kwaliteitskader voor nieuw te bouwen binnensportaccommodaties opgesteld. Belangrijke aspecten uit dit kwaliteitskader zijn een uitnodigend gebouw, een zaal van voldoende omvang en een gezond binnenklimaat. ‘Het mooie aan dit plan is, zo stelt wethouder sport Inge Jongman dat we op een slimme manier de opgave van het bewegingsonderwijs koppelen aan de opgave voor de binnensport zodat we per saldo accommodaties optimaal benutten. En iedere Groninger in de toekomst kan sporten in een goede accommodatie.’

Scenario’s
In het plan is een aantal scenario’s geschetst. De scenario’s variëren in omvang. Per scenario is in beeld gebracht wat de maatregelen betekenen voor de kwaliteit. De investeringen voor de komende 20 jaar variëren in de scenario’s van ca. €72 tot €143 miljoen. Aangezien het om omvangrijke en toekomstige investeringen gaat, is het aan het nieuwe college en de nieuwe raad om het perspectief uit te werken tot concrete maatregelen.

Kwaliteitskader
Het kwaliteitskader en het integraal toekomstperspectief worden in december in de gemeenteraad besproken. Het college vraagt de raad het kwaliteitskader vast te stellen als kader voor nieuw te realiseren accommodaties voor bewegingsonderwijs en binnensport.