Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gemeente Groningen lid van TeamNL support netwerk

Gemeente Groningen lid van TeamNL support netwerk

De gemeente Groningen is toegetreden tot het TeamNL support netwerk. Een netwerk van relaties van TeamNL die een bijdrage leveren aan het optimaal laten presteren van TeamNL tijdens de topsportcarrière als in een volgende carrière. Als dank voor de toetreding, heeft wethouder sport Inge Jongman deze erkenning ontvangen van Evert Jorritsma van Topsport NOORD.

Wethouder Inge Jongman is verheugd met de toetreding tot het support netwerk: ‘In Groningen streven wij onder de noemer Talenthub Groningen naar een optimaal talentklimaat waar op verantwoorde wijze gewerkt wordt aan, ‘het beste uit jezelf halen.’ In samenwerking met Topsport NOORD worden zeven Regionale Training Centra gefaciliteerd binnen onze gemeente. In september 2021 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Een bekrachtiging van de samenwerking waarin topsport en talentontwikkeling in de gemeente Groningen optimaal gefaciliteerd wordt door Topsport NOORD.

Topsport NOORD is blij met het support netwerk. Evert Jorritsma: ‘Op deze manier zijn we in staat de jarenlange samenwerking zichtbaar te maken en kunnen we ook iets terug doen voor alle partners en stakeholders.’ Met de toetreding wordt het TeamNL netwerk opengesteld voor het uitwisselen van kennis, delen van ervaringen en elkaar inspireren op het gebied van topsport.

Talenthub Groningen
Binnen Regionale Training Centra krijgen jonge sporttalenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan kennisdeling. Enerzijds door het faciliteren van het Kennisplatform Talenthub Noord en het organiseren van inspiratiesessies en masterclassprogramma’s voor top- en talentcoaches. Anderzijds door het inspireren van talentvolle breedtesportcoaches en de provincie brede inspiratiecampagne ‘De Aanpakkers’. Een campagne waarin een aantal sporters voor een langere periode wordt gevolgd om te laten zien hoe sport en bewegen van meerwaarde kan zijn in ieders leven.