Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

“Door positieve ervaringen blijven mensen sporten”

Het vergroten van het sportief kapitaal. Dat is het belangrijkste doel van de Sport- en beweegvisie 2021+ en het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021 – 2025 van de gemeente Groningen. Hans Slender is beleidsadviseur Sport en Bewegen bij de gemeente en Remo Mombarg is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan de Hanzehogeschool Groningen.

Sportief kapitaal gaat om het plezier dat mensen ervaren in sport en bewegen. Het heeft te maken met het vermogen dat mensen hebben om bijvoorbeeld nieuwe (bewegings) vaardigheden aan te leren. Het gaat ook om het opdoen van positieve ervaringen en het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens het sporten. Als dit aanwezig is, is de kans groot dat mensen hun leven lang sportief bezig blijven.

Remo: “Sportief kapitaal geeft je een intrinsieke motivatie om te bewegen. Neem bijvoorbeeld het voornemen om elke dag 10.000 stappen te zetten. Als je dat voorneemt omdat je wilt afvallen, is de kans reëel dat je het niet volhoudt. Maar heb je positieve herinneringen aan beweging of heb je in het verleden ervaren dat sport je zelfvertrouwen geeft en je er beter bij voelt, dan is de kans veel groter dat je blijft bewegen.”

“Veel clubs zijn vooral gericht op de competitiesport"

Hans Slender, beleidsadviseur Sport en Bewegen

Geen wedstrijden
Het opbouwen van sportief kapitaal begint op jonge leeftijd en sportaanbieders zijn daarbij van groot belang. De vraag is of verenigingen alle kinderen op de juiste manier bedienen. Hans: “Veel clubs zijn vooral gericht op de competitiesport. Dat is hartstikke goed en moeten ze vooral blijven doen omdat veel kinderen dat geweldig vinden. Maar er zijn ook kinderen die zich daar minder bij thuis voelen. Omdat ze bijvoorbeeld minder competitief zijn ingesteld. Gelukkig wordt daar steeds beter op ingespeeld. Judo-wedstrijden waarbij iedereen een medaille krijgt, voetbal waar de stand niet wordt bijgehouden of clubs waar kinderen alleen trainen en niet aan de wedstrijden deelnemen. Door een diverser aanbod kan je als club inspelen op sporters met verschillende motieven en behoeften. Zo krijgt iedere deelnemer de kans om positieve ervaring op te doen.”

Vergroten sportief kapitaal
Het opdoen van verschillende (sport) vaardigheden is ook een belangrijk onderdeel bij het vergroten van het sportief kapitaal. Vooral op latere leeftijd kan dit grote voordelen hebben. Hans: “Iemand die bijvoorbeeld op jonge leeftijd altijd gevoetbald heeft, zal op latere leeftijd veel moeite hebben om een andere sport aan te leren. Als die, ik noem maar wat, wil gaan zwemmen heeft hij of zij een enorme achterstand ten opzichte van de mensen die nu al zwemmen. Dan mis je wellicht het zelfvertrouwen om je aan te melden bij zo’n vereniging. Maar als je op jonge leeftijd met diverse sporten in aanraking komt, heb je veel meer basisvaardigheden voor andere sporten. Dan is de drempel lager om op latere leeftijd aan een nieuwe sport te beginnen.”

"Je moet zorgen dat ze positieve ervaring blijven opdoen"

Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport

Positieve ervaring
Vooral rond de leeftijd van 13 en 14 jaar stoppen veel jongeren met sporten. Remo: “We zijn veel in gesprek met jongeren om te kijken wat hun wensen zijn. Sommigen zeggen dat ze niet willen sporten, dus misschien moet je het voor hen geen sport noemen. Op deze leeftijd is het ontmoeten van leeftijdsgenoten erg belangrijk. Daar kun je op inspelen. Bijvoorbeeld met een skatepark of een mountainbike park, we zien dat dat aanslaat. We hebben ook een silent roller-disco georganiseerd. Op rolschaatsen dansen is ook beweging. Belangrijk is dat je aansluit bij de belevingswereld van deze kinderen. Je moet zorgen dat ze met sport en bewegen positieve ervaring blijven opdoen, anders stoppen ze. En als ze eenmaal gestopt zijn met sporten, krijg je ze heel moeilijk weer terug. Dat willen we samen met iedereen die wat doet in de Groningse sport voorkomen.”

Meer weten over het sportbeleid van de gemeente? Lees het hier.


TEKST EN FOTO'S: BAS BROESDER