Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Meer ouderen aan het sporten via OldStars Sport

FC Groningen, Menzis en het Nationaal Ouderenfonds slaan de handen ineen om de komende jaren meer ouderen in het achterland van FC Groningen aan het sporten te krijgen via OldStars Sport. De Trots van het Noorden heeft de maatschappelijke ambitie bewegingsarmoede op te lossen in alle leeftijdscategorieën en weet dat een leven lang sporten bijdraagt aan een gezond leven, ook op hogere leeftijd.

Het Nationaal Ouderenfonds zet in op verdere groei van OldStars Sport in Nederland en wil bijdragen aan de ambitie van FC Groningen. Verzekeraar Menzis is partner en verbinder van beide organisaties. FC Groningen is al jaren actief op het gebied van walking football. Wekelijks wordt door een groep senioren getraind op Sportpark Corpus den Hoorn. Naast OldStars walking football lanceerde het Ouderenfonds meerdere nieuwe aangepaste spelvormen voor 60-plussers. Onder de noemer OldStars Sport behoren onder meer; OldStars walking hockey, OldStars tafeltennis, OldStars walking basketball, OldStars tennis, OldStars walking handball en OldStars walking rugby.
 
FC Groningen
Hans van Tamelen, projectleider Stichting FC Groningen in de Maatschappij: “De club wil met de FC Groningen OldStars een aanjager zijn om nog meer ouderen in beweging te brengen. De OldStars zullen als ambassadeurs van Walking Football naar buiten treden om te laten zien dat voldoende bewegen ook op latere leeftijd uitermate belangrijk is. Vanzelfsprekend kan dat ook via een andere sport. Sporten dient toegankelijk te zijn voor iedereen en FC Groningen wil zich met haar maatschappelijke partners actief inzetten voor sport en bewegen op alle leeftijden. We gaan met ongelooflijk veel energie samen met het Nationaal Ouderenfonds en Menzis verschillende sportactiviteiten organiseren en kijken uit naar een mooie uitbreiding van de samenwerking.”
 
Het Ouderenfonds
Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds: “Wij zijn erg blij met FC Groningen en Menzis als maatschappelijk partners. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen: een sociale en gezonde manier bieden om ouder te worden. Daarnaast willen we alle ouderen, ook in Groningen, met OldStars Sport laten zien hoe ze hun wereld groot houden door gezond mee te blijven doen.”

Menzis
Menzis maakt werk van het versterken van de leefkracht van ieder mens. Volgens directeur Gijs Rotteveel van Menzis is de samenwerking met het ouderfonds en OldStars van belang: “Bewegen is belangrijk om vitaal ouder te worden. Het zorgt voor een betere conditie en verlaagt de kans op (chronische) ziektes. Samen met het Ouderfonds zorgen we dat ouderen met OldStars meer bewegen en in contact komen met elkaar. Het plezier in samen sporten en het elkaar ontmoeten staat centraal.”
 
Vitaler en gezonder
OldStars Sport is er voor actieve ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in de maatschappij. Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, te laten meedoen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk. Het Ouderenfonds is er net als FC Groningen van overtuigd dat iedere oudere meetelt.
 
Aansluiting bij een vereniging, bewegen, sporten en meedoen in teamverband, kunnen ervoor zorgen dat ouderen (weer) meedoen met de samenleving. Sport moet bereikbaar blijven en weer vanzelfsprekend voor ouderen die dachten het niet meer te kunnen of niet meer te willen. Het moet mogelijk zijn bij de sportvereniging om de hoek, indien gewenst in aangepaste vorm en waarbij er voldoende aandacht is voor ontmoetingen. Via activiteiten die de ouderen letterlijk in beweging brengen en de gezondheid, sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen bevorderen, voelen zij zich vitaler en gezonder.                                                                                           
 
Nationaale Balkon Beweegdag
De komende week wordt - op vrijdag 4 juni -  gezamenlijk Nationale Balkon Beweegdag opgezet. Ook in onze regio worden diverse activiteiten georganiseerd. FC Groningen gaat, samen met de FC Groningen OldStars, op bezoek in Scheemda om samen met de bewoners van de Oosterlengte, locatie Nieuw Vredenhoven, een mooi beweegprogramma te draaien.

Daarnaast is het doel om in september een OldStars Sportweek te organiseren. Een week waarin diverse OldStars Sport-vormen starten bij verenigingen uit de provincie. Zowel FC Groningen als het Ouderenfonds en Menzis kijken uit om van deze activiteiten een groot succes te maken.