Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Pleinspelen met de Skills Box vervolgfinanciering

Al sinds september 2022 is het NPO project ‘pleinspelen met de Skills Box’ gestart op basisscholen in de gemeente Groningen. Met als doel om kinderen uit groep 3 t/m 8 tijdens de pauze uit te dagen meer en veelzijdig(er) te bewegen. De Skills Box, een rijdende box vol met sport- en spelmateriaal en beweegkaarten, wordt hiervoor als middel gebruikt. Momenteel zijn er 20 van deze Skills Boxen in omloop op de basisscholen in de gemeente Groningen.

Uitbreiding project.
Omdat er meer basisscholen dan Skills Boxen zijn en de deelnemende scholen erg positief zijn over het project, stelt de gemeente Groningen vervolgfinanciering beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijkheden liggen om extra Skills Boxen aan te schaffen die op nog meer basisscholen ingezet kunnen gaan worden. Deze Skills Boxen zullen dan niet meer rouleren tussen scholen (zoals nu het geval is), maar permanent op school blijven staan waarbij de school zelf eigenaar wordt van de box.

Behoeftepeiling basisscholen.
Om erachter te komen hoeveel Skills Boxen we kunnen gaan aanschaffen is het belangrijk om de wens van de scholen in kaart te brengen. Daarom aan jullie de vraag: heeft uw school behoefte aan een Skills Box met sport- en spelmateriaal die permanent op school komt te staan en ingezet kan worden tijdens de pauzes/gymlessen/naschoolse activiteiten? Zo ja, maak dit dan uiterlijk vrijdag 14 april kenbaar door een e-mail te sturen naar: m.nicolai@alfa-college.nl
Afhankelijk van de vraag kan het zijn (dit is nog niet vastgesteld) dat er kosten aan de box zijn verbonden. Hierover wordt je geïnformeerd zodra de vraag in kaart is gebracht. Wel is het zo dat de gemeente Groningen in ieder geval bereid is om tenminste de helft de helft van deze kosten voor haar rekening te nemen.

Doorontwikkeling project.  
Om ervoor te zorgen dat de Skills Box een blijvend succes wordt op de scholen willen we het project samen verder doorontwikkelen. Dit betreft onder andere de materiaalinhoud, hoe de Skills Box effectief kan worden ingezet op school en wat daarvoor nodig is. Per geïnteresseerde school ontvangen we daarom graag de contactgegevens van één afgevaardigde, die in een ontwikkelsessie hierover met ons mee zou willen denken.


Hier onder kun je een PDF met de materialenlijst van de Skills box vinden.

medialibrary/2023/03/Materialenlijst_Skills_Box.pdf