Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

project 'Pleinspelen met de topsport skills box'

De Groninger topsportclubs FC Groningen, Lycurgus, Donar en Martini Sparks hebben samen met de gemeente Groningen, Alfa-college, Hanze Hogeschool, Golazo, Bslim, Sport050, Jongeren op gezond gewicht (JOGG) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur de handen ineen geslagen om een ‘topsport skills box’ te ontwikkelen. Deze skills box bevat veel sport- en spelmateriaal en beweegkaarten waarmee een breed palet van pleinspelen mogelijk is.

Aanleiding en doel van het project
De bewegingsvaardigheid onder basisschoolkinderen gaat de laatste jaren achteruit. Onderzoek laat zien dat kinderen minder bewegingsvaardig zijn dan 10 jaar leden en dat deze bewegingsvaardigheid tijdens de coronapandemie nog verder is afgenomen. Dat is zorgelijk omdat een goede motoriek de beste voorspeller is voor een leven lang bewegen. Dit project heeft als doel om de breed motorische bewegingsvaardigheid van kinderen te ontwikkelen. We willen dit doen door kinderen uit te dagen om in de pauze op het schoolplein verschillende beweegvormen met materiaal uit de skills box te proberen. Dit project is speciaal voor basisscholen in de gemeente Groningen en hieronder lees je meer hoe het traject er op de school uitziet en hoe je je als school kunt aanmelden!

Het traject op school
In grote lijnen komt het traject met de skills box er op de school als volgt uit te zien: • Er komt 1 skills box op school te staan in de periode van september t/m januari. Eind januari wordt deze box weer opgehaald. De skills box is bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m 8.
• De school dient minimaal één dagdeel naar keuze in de week beschikbaar te stellen om met de skills box aan de slag te gaan in de pauzes op het schoolplein. Tijdens dit dagdeel komen er studenten van het Alfa-college langs die de kinderen tijdens de pauzes op het schoolplein les gaan geven met de skills box.
• Verder krijgt iedere school een begeleider toegewezen. Deze begeleidt de studenten bij het geven van de lessen. Ook heeft de begeleider de taak om de docenten en stagiaires van de school kort te scholen in hoe de skills box werkt (zodat de skills box ook op andere dagen in de pauzes gebruikt kan worden). De begeleider maakt hiervoor een plan samen met de school.
• Aan het eind van het traject wordt het traject door de begeleider samen met de docenten en betrokkenen geëvalueerd en wordt er samen een plan gemaakt hoe de pleinspelen vervolgd kunnen worden op de school.
• Als laatste wordt er gedurende het traject op twee momenten (bij voorkeur aan het begin en aan het einde) een clinic van een topsportclub gegeven. De topsportclubs nemen hiervoor contact op met de scholen. Iedere school dient hier twee momenten voor te reserveren.

Mee doen?
Ben je enthousiast geworden en wil je als school graag deelnemen? Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 20 mei door een email + motivatie te sturen naar m.nicolai@alfa-college.nl. Vergeet daarbij niet om aan te geven welk dagdeel (dag + tijden) de voorkeur heeft om met de skills box aan de slag te gaan en wie de contactpersoon is. Aan dit traject zijn voor de school geen kosten verbonden.

Meer informatie?
Neem contact op met Mark Nicolai (projectleider pleinspelen met de topsport skills box). 06-10801484 of m.nicolai@alfa-college.nl.