Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Reportage: '"Er is een grote vijver, maar de visjes zijn gering"

Dat sporttalenten de optimale route kunnen afleggen om op wereldkampioenschappen of Olympische Spelen om de medailles kunnen strijden gaat niet vanzelf. Daarvoor is naast enorm hard trainen samenwerking tussen instanties variërend van scholen, sportbonden en de sporter zelf cruciaal. Topsport NOORD regelt dit in Noord-Nederland. Wat doet Topsport NOORD precies?

Naast het hoofdkantoor in Heerenveen neemt TopSport NOORD met een werkplek ook fysiek zitting in het TopsportZorgCentrum in Groningen. Directeur Evert Jorritsma over het hoe en waarom. ‘We zijn een kleine organisatie. Met vier mensen proberen we het Noorden te bedienen. In de hele regio gebeurt veel. We proberen nu stapsgewijs zaken bij elkaar te brengen met clusters in Heerenveen, Groningen en Emmen.’

Jorritsma is aan zijn vijfde jaar bezig bij Topsport NOORD en sinds 1 januari 2019 directeur. ‘Onze primaire taak is om topsport en talentprogramma’s in het Noorden te faciliteren. Dit zo te ontzorgen dat trainers en coaches zich volledig op talentontwikkeling kunnen richten. Dat willen we met zo weinig mogelijk mensen doen om het beschikbare budget zoveel mogelijk ten gunste van de sporters en hun programma’s in te kunnen zetten.’

Topsport NOORD is feitelijk de intermediair tussen NOC*NSF, de sportbonden en overheden. ‘We moeten ervoor zorgen dat er voldoende middelen zijn om kennis en kunde te borgen voor een duurzame ontwikkeling van de sportprogramma’s. Zorgen voor continuïteit en verbetering van kwaliteit.’

Dan hebben we het over de regionale talenten centra (RTC’s). In Groningen gaat het om basketbal, volleybal, roeien, atletiek, korfbal, waterpolo en schaatsen. Er wordt aan gewerkt om judo toe te voegen. ‘We hebben alle RTC’s bij elkaar gebracht, waardoor we zaken als subsidieaanvragen en ondersteuning kunnen clusteren.

De gemeente Groningen is één van de stakeholders. En daar komt nu één aanvraag binnen. Ze krijgen één totaal beeld, zodat geen appels met peren vergeleken hoeven te worden. Topsport NOORD is het centrale aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor de totale coördinatie.’

Dat is een voorbeeld en om korte lijnen te hebben is het handig om in de buurt te zitten. Dat is één van de redenen om naar het TopsportZorgCentrum te gaan. ‘Het is belangrijk om met de poten in de klei te staan. Bovendien treffen we daar mensen waar we mee samenwerken. Medisch Centrum Zuid, sportartsen vanuit het Martiniziekenhuis, voedingsdeskundige Linda Zwart en sportpsycholoog Nynke Kloptra om een paar te noemen.’

Het uitgangspunt is om jonge sporters de kans te geven het optimale uit hun talent en ambitie te halen. Door vanuit de talentenprogramma’s in de regio door te groeien om aan te kunnen haken bij de nationale programma’s, die op meerdere plekken in het land draaien. In totaal worden in het Noorden 18 talentprogramma’s ondersteund met zo’n 430 sporters, waarvan rond de 220 in Groningen bezig zijn om door te stromen. ‘In Groningen heb je veel teamsporten. Dan zit je sneller aan wat hogere aantallen.’

Een groot deel van deze talenten gaat iedere dag naar de Topsport Talentschool Groningen (TTS). Het TTS is een onderdeel van het H.N. Werkman College. ‘Het is belangrijk om daarin te kunnen faciliteren. Sporters hebben zo iedere ochtend de tijd om te trainen. Uiteindelijk haalt een klein percentage de top en een nog kleiner percentage kan van de sport leven. Daarom is niet alleen werken aan een sportieve carrière belangrijk, maar ook de maatschappelijke toekomst. Niemand mag in een gat vallen op het moment dat de sport ophoudt. We zijn er superblij mee dat het onderwijs van voortgezet tot universitair goed geregeld is.’

Topsport NOORD probeert steeds meer actief beleid te maken op talentontwikkeling in de regio en dat kan overal overgaan. ‘We praten nu over een provinciaal beweegakkoord voor de periode 2020-2023. En accommodatie is een uitdaging. In Groningen trainen we veel op hetzelfde moment. Dat geeft een enorme piekbelasting. Dat is lastig op te lossen. We kijken of we een rol kunnen spelen. Ook dan is het handig om fysiek in de buurt te zijn.’

Er is altijd wel werk aan de winkel weet ook Jorritsma. ‘Er is een grote vijver in het Noorden, maar de visjes zijn gering.

Lees het Sport050 Magazine, jaargang 3 nummer 1, ook online.

FOTO RONALD LOWIJS