Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Stel jouw club open met de Sportclubactie in de sportweek

De NOC*NSF Nationale Sportweek wordt vanaf 16 september 2022 weer gehouden door heel Nederland. Tijdens deze week biedt Sport050 de sportaanbieders in de gemeente Groningen de mogelijkheid om mee te doen aan de Sportclubactie. Met Jetze de Groot van Groninger Zwemsportverenging TriVia blikken we terug op de Sportclubactie van vorig jaar.

“Het is een initiatief vanuit Sport050 om clubs en verenigingen in de spotlight te zetten. De Nationale Sportweek is daarbij een heel goed middel om aan het begin van het sportseizoen de aandacht te vestigen op welke mogelijkheden er zijn om te gaan sporten en bewegen. Dat is toch het moment waarop er keuzes gemaakt worden, of je begint met sporten, een andere sport kiest of juist graag bij je huidige club blijft.”

In beeld
“Wij hebben ons ingeschreven omdat we graag onze club openstellen om mensen te laten zien wie we zijn en wat we doen. Mede ook doordat we in de corona jaren te maken hebben gehad met een ledendaling was er des te meer reden om ons in te schrijven. Als deelnemer aan de Sportclubactie worden we ondersteund door Sport050 om activiteiten te organiseren en door de promotie tijdens de sportweek helpt dat heel goed om zichtbaar te worden. Er zijn flyers en posters verspreid voor de gratis clinics die wij tijdens deze week verzorgen. Omdat één van onze jeugdleden de eer had om clubambassadeur voor de sportweek te zijn, is er met haar een promotievideo gemaakt en online verspreid. In deze video mocht ze vertellen over haar passie voor het zwemmen en waarom ze dat graag bij onze vereniging doet.”

“We willen de mensen graag laten zien wie we zijn en wat we doen.”
Jetze de Groot

De clinics
“Met behulp van de stimuleringsbijdrage van € 500,- uit het Gronings Sportakkoord was het voor ons makkelijker om clinics aan te bieden die voor het publiek gratis zijn. We hebben enthousiaste trainers die graag een vol zwembad hebben om mensen te begeleiden in hun zwemwensen. De financiële bijdrage helpt ons om hen een onkostenvergoeding te geven voor de extra inzet. Daarnaast zijn aanvullende materialen aangeschaft en met het restant kunnen we nog een aandenken meegeven aan de deelnemers zodat ze ons niet vergeten. We hebben clinics georganiseerd voor waterpolo, trimzwemmen en wedstrijdzwemmen. Hierbij gaven we les in bijvoorbeeld zwemtechnieken, zwemmen met een bal voor waterpolo en deden we verschillende spelonderdelen. We hebben in deze periode een totaalpakket gemaakt waarbij we naast de clinics ook een aantal van onze reguliere trainingen open hebben gesteld voor belangstellenden. Op deze manier waren er meer momenten om vrijblijvend onze vereniging te leren kennen om zo de overweging te kunnen maken om eventueel lid te worden.”

Inspiratie
“Als je meedoet aan de sportweek wordt je een aantal maanden van te voren uitgenodigd bij Sport050 voor een inspiratiebijeenkomst voor kaderleden. Een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje waarbij informatie wordt gedeeld. Je komt in contact met mensen van andere verenigingen met wie je ideeën kunt uitwisselen. Het kan dan gaan over hoe je bepaalde zaken binnen de verenging kan aanpakken. Zo was bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur aanwezig om uitleg te geven over hoe zij ondersteuning bieden voor ouders die het financieel minder hebben en hun kinderen graag bij een vereniging willen laten sporten. Voor een club heel interessant om op de hoogte te zijn van hoe het jeugdfonds kan helpen. Overigens is er nu ook een pilot voor een fonds voor volwassenen.”

Voor iedereen
“De Nationale Sportweek is een feestje voor de sport en werkt verbindend. Met de Sportclubactie wordt je club ondersteund in het organiseren van open trainingen en zo helpt het de mensen enthousiast te maken voor de sport en je eigen vereniging.”

Meer informatie over de Sportclubactie vind je hier .

TEKST EN FOTO: PATRICK VAN DER WEERD