Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Beter Benutten van sportaccommodaties

Beter Benutten van sportaccommodaties

In het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 is aangegeven dat we gaan werken aan optimale bezetting van sportaccommodaties voor zowel binnen- als buitensport. De centrale vraag is dan ook: hoe kunnen we de sportaccommodaties beter benutten?

Beter Benutten is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020. De focus van de opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, knelpunten tussen beschikbaarheid van en vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. De Groninger Sportkoepel (die onlangs een stichting is geworden) is betrokken bij het project en maakt onderdeel uit van de expertgroep Beter Benutten.

Een belangrijke voorwaarde voor het project is dat er eerst een uitgebreide (probleem)analyse wordt gemaakt met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties. Samen met de sportverenigingen willen we dit oppakken. In week 43/ 44 ontvangen alle sportverenigingen via de mail een overzicht met het verzoek deze in te vullen. Met behulp van deze inventarisatie willen de vraagkant zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Bij deze dan ook het vriendelijke verzoek aan alle sportverenigingen om een bijdrage te leveren en het overzicht compleet aan te leveren, zodat we zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen om het vraagstuk ruimtegebruik helder te krijgen en op zoek kunnen naar passende oplossingen.

Meer informatie over het project Beter Benutten lees je hier.