Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Samen aan de slag voor een lokaal Sportakkoord Groningen

Samen aan de slag voor een lokaal Sportakkoord Groningen

In het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ worden gemeenten opgeroepen om lokaal een sportakkoord te sluiten en zo lokaal een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord: Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders, Positieve Sportcultuur, Vaardig in Bewegen en Topsport die inspireert, geven daarbij de richting aan. 

Het Rijk stelt budget beschikbaar voor een sportformateur. De sportformateur heeft als opdracht om lokaal met maatschappelijke partners om tafel te gaan en samen te bepalen welke ambities uit het Nationaal Sportakkoord in de gemeente Groningen worden opgepakt. 

Bake Dijk, docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool en lid van de adviescommissie voor de Sport en Patrick Kampherbeek, oprichter van de Verenigbare Club gaan samen aan de slag om een Lokaal Sportakkoord te sluiten voor de gemeente Groningen. Zij gaan met veel enthousiasme van start.

Bake Dijk: “We streven naar een breed gedragen sportakkoord in de gemeente Groningen. Waarbij wij samen met sport-, beweeg- en maatschappelijke organisaties bepalen welke thema’s we in Groningen belangrijk vinden en oppakken.”

Patrick Kampherbeek: “Sport brengt mensen in beweging en verenigt mensen. Het sportakkoord biedt kans om ons als lokale partijen te verbinden en verenigen met als doel voor de inwoners van de gemeente Groningen meer sport- en beweegactiviteiten te laten ontstaan.”

Dit najaar willen we het Lokaal Sportakkoord Groningen sluiten. Met een Lokaal Sportakkoord kunnen we in 2020 en 2021 een Uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. Waarmee tal van sport- en beweegactiviteiten in Groningen een extra impuls krijgen, die bijdragen aan plezier in sport en bewegen.