Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties al in 2019

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties al in 2019

In de nieuwsbrief special Beter Benutten van juli is aangegeven dat er in 2019 een nieuw capaciteitsonderzoek komt. In 2016 is er een onderzoek uitgevoerd en normaliter zou dit in 2020 herhaald worden. Vanwege het project Beter Benutten en de gemeentelijke herindeling, is besloten het capaciteitsonderzoek naar voren te halen. De bevindingen van de pilot Beter Benutten en het onderzoek kunnen dan in het voorjaar van 2020 bij elkaar gebracht worden.

Ter voorbereiding op het capaciteitsonderzoek is er een klankbordgroep samengesteld met onder andere vertegenwoordigers van de Sportkoepel, Adviescommissie voor de Sport en sportbonden. In gezamenlijkheid met deze klankbordgroep is er een opdracht geformuleerd en is de keuze gemaakt voor onderzoeksbureau Drijver en Partners. Drijver en Partners is inmiddels met het onderzoek gestart en wil graag de gebruikers bij het onderzoek betrekken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle relevante aspecten rondom de sportaccommodaties.

Alle gebruikers ontvangen op korte termijn een enquête met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Wij zouden het erg op prijs als u de tijd en moeite wilt nemen om de enquête zo compleet mogelijk in te vullen. Alvast vriendelijke bedankt voor uw medewerking!