Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Klantregisseurs Sport050 zijn er voor de vereniging

Klantregisseurs Sport050 zijn er voor de vereniging

Een sportvereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden van clubs zijn over het algemeen vrijwilliger. Een vereniging besturen is niet eenvoudig en er zijn soms kwesties waarbij hulp of advies nodig is. Klantregisseurs Fokko Aarts en Kit Kegelaar kunnen kaderleden namens Sport050 verder helpen met ingewikkelde vraagstukken. De functie van klantregisseur vanuit de gemeente is ruim drie jaar geleden ontstaan nadat werd geconstateerd dat de drempel tussen gemeente en verenigingen te hoog was. De clubs liepen tegen issues aan en er was onduidelijkheid waar aan te kloppen.

Regisseren van processen 
“Wij halen die drempel weg, gaan alle gesprekken met de georganiseerde sport aan en brengen verenigingen in contact met de juiste afdelingen binnen de gemeente,” vertelt klantregisseur Aarts. “Geen enkele vraag is te gek en we helpen de verenigingen echt verder. Daarnaast regisseren we de processen van begin tot het einde.” Collega Kegelaar vult aan: “We zijn de schakel tussen de verenigingen en de gemeente. We zorgen dat we de verenigingen faciliteren in plaats van dwarszitten en zijn er echt voor de kaderleden van de clubs. We gaan niet over inhoud, dus kunnen geen beloftes doen, maar zorgen wel dat de vraag op de juiste plek terecht komt, dat er serieus naar wordt gekeken en vooral dat er een oplossing komt.”

Gesprekken
Ieder kaderlid actief binnen de georganiseerde sport kan bij Sport050 terecht. De klantregisseurs voeren veel gesprekken met verenigingen, groot of klein en in welke sport dan ook. Klantregisseurs constateren problemen waar verenigingen tegenaan lopen en kijken met een breder perspectief. “We kijken of meerdere verenigingen tegen dezelfde dingen aanlopen en stellen ongelijkheid aan de kaak,” zegt Kegelaar. “Dat kan gaan om zaken over financiën, accommodatie, nieuwbouwprocessen noem maar op.” In de meer dan drie jaar dat Sport050 middels klantregisseurs de drempel tussen gemeente en verenigingen heeft getracht weg te halen, zijn er ruim 200 kwesties behandeld. De klantregisseurs koesteren de belangrijke functie die verenigingen hebben in de gemeente Groningen. “Je merkt dat er ongelooflijk veel energie zit in de verenigingen en dat maakt het werk ontzettend leuk,” aldus Kegelaar. “Zij huren onze binnen- en buitensportaccommodaties en wij worden geacht om er voor ze te zijn,” vult Aarts aan.

Toekomst
Het is voor de klantregisseurs tevens interessant om uit alle contacten met clubs en verenigingen op te maken hoe toekomstgericht de verenigingen zijn. Aarts: “Tijdens de vele gesprekken die we voeren, hebben we het ook over de toekomst voor de verenigingen. We vinden sport heel belangrijk in onze gemeente en het is mooi om de verenigingen in de gemeente Groningen echt verder te kunnen helpen richting de toekomst. Daar staan we uiteindelijk voor.”

Heeft u als kaderlid van een sportvereniging in de gemeente Groningen een vraag of loopt uw vereniging ergens tegenaan? Neem gerust contact op met één van de klantregisseurs van Sport050, via: info@sport050.nl.