Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Nieuwsbrief gemeente Groningen

Nieuwsbrief gemeente Groningen

Nieuwe kinderburgemeester: Floor volgt Jouayria op
2020-02-13
De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering in de nieuwe raadzaal van het stadhuis afscheid genomen van kinderburgemeester Jouayria en loco Amy. Na het afscheid werd de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd: Floor. Nieuwe loco is Milou.
Lees meer

Goede resultaten en fijne gesprekken, ‘Stratenaanpak Kostverloren’ wérkt
2020-02-13
Hoe is het om in Kostverloren te wonen? En hoe gaat het met de bewoners daar? Medewerkers van Nijestee, WIJ Groningen, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), politie en Kansen In Kaart van de gemeente bellen sinds oktober 2019 aan bij bewoners om daarachter te komen. Dat doen ze vanuit het project ‘Stratenaanpak Kostverloren’ dat de sociale verbinding in de wijk wil vergroten en bewoners enthousiast wil maken om zich in te zetten voor de wijk.
Lees meer

College wil ruimte bieden aan groei aantal hotelkamers
2020-02-12
Het toerisme in de gemeente Groningen groeit. Elk jaar zijn er weer meer toeristen die overnachten in Groningen of een van de dorpen. In 2018 ging het om 600.000 overnachtingen. Kijkend naar de vraag is er ruimte voor meer hotelkamers. De gemeente wil dit mogelijk maken en tegelijkertijd Groningen leefbaar en aantrekkelijk houden voor alle inwoners. Dat staat in het kaderdocument overnachtingenmarkt 2020, dat het college naar de raad heeft gestuurd. Dit document is de basis voor nieuw beleid.

Verder wil het college van B&W toeristische verhuur van gehele woningen niet toestaan. Het toeristisch verhuren van maximaal twee kamers in de eigen woning mag wel. Aan kleine toeristische verhuurders in het buitengebied (B&B’s bijvoorbeeld) wil het college meer ruimte geven. Zij mogen ook een klein bijgebouw verhuren aan toeristen.

Als het landelijke wetsvoorstel ‘wet Toeristische verhuur van woonruimte’ is aangenomen, willen B&W op basis hiervan een registratie-, meld- en/of vergunningplicht voor toeristische verhuur van woningen en kamers instellen. Ook wil het college dan bekijken in welke gebieden de gemeente onder voorwaarden meer ruimte kan bieden aan toeristische verhuurders.
Zie voor meer informatie de meest recente B&W-besluiten.

B&W willen bijdragen aan nieuw historisch museum
2020-02-12
B&W vragen de gemeenteraad om een bijdrage van 825.000 euro voor de ontwikkeling van het eerste deel van een nieuw historisch museum. Dit komt in en rondom het Noordelijk Scheepvaartmuseum aan de Brugstraat. Andere deelnemers zijn het Groninger Museum, de Groninger Archieven en Noorderpoort. Dit ‘Museum aan de A’ wordt een ontmoetingsplek waar een breed publiek kan kennismaken met de geschiedenis en verhalen van Groningen. Het wil de link zoeken tussen de actualiteit en het verleden. Ook de provincie Groningen en enkele fondsen betalen eraan mee. Het is de bedoeling dat het nieuwe museum in de loop van 2023 helemaal is uitgerust voor alle ambities.
Lees meer in de nota

Onderzoek naar toekomstmogelijkheden Sportcentrum Kardinge
2020-02-12
Het college presenteert op 26 februari aan de gemeenteraad een verkenning naar de toekomstmogelijkheden van Sportcentrum Kardinge. In 2023 is Kardinge na 30 jaar financieel afgeschreven en is het tijd voor grondige renovatie. Voor de toekomst zijn vier scenario’s denkbaar, B&W hebben een voorkeur voor twee scenario’s. In het ene scenario wordt het sportcentrum een ‘playground’ waarin de gemeente naast het sporten vooral bewegen ondersteunt en stimuleert. In het andere scenario ontwikkelt Kardinge zich tot een avonturenpark waarin gezinnen een dagje uit kunnen in onder andere het zwembad en op de schaatsbaan. Na de presentatie volgt een definitief onderzoek.
Lees meer in de nota

B&W stellen ontwerp historische haven Hoogkerk vast
2020-02-12
B&W stelden afgelopen week het voorlopig ontwerp vast voor een historische haven aan de UT Delfiaweg in Hoogkerk. Dit is nu nog een braakliggend industrieterrein. Het gaat om een initiatief van bewoners van Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk. Zij kwamen met het idee om er een carrouselhaven van te maken met 6 ligplaatsen voor historische schepen die hier maximaal 6 maanden blijven en bankjes aan waterkant. De stichting in oprichting van de bewoners kan hier ook lezingen houden. Het college vraagt de gemeenteraad om voor de verdere ontwikkeling een bijdrage beschikbaar te stellen.
Lees meer in de nota

Plan voor bouw 575 woningen aan Friesestraatweg
2020-02-12
Er zijn plannen voor de bouw van 575 woningen aan Friesestraatweg op de oude Gembeton-plek. Het gaat om 500 studio’s voor jongeren en 75 sociale huurwoningen. De bouwhoogte varieert van 20 tot 35 meter. De architectuur doet denken aan de voormalige melkfabriek De Ommlanden. Er komt ook een groen wandelpad bij het nieuwe wooncomplex langs het Reitdiep. B&W stelden afgelopen week het voorontwerp bestemmingsplan vast, dat gaat vanaf 20 februari de inspraak in.
Lees meer in de nota

Gerestaureerde Villa B nieuw onderkomen voor culturele instellingen
2020-02-12
B&W stellen aan de raad voor om de zogenoemde ‘Villa B’ aan de Bloemsingel te restaureren. De villa, ooit een kantoorgebouw van de voormalige Gasfabriek, moet daarna onderdak bieden aan drie culturele instellingen: Noorderzon, Jonge Harten en Noordwoord. Deze instellingen zijn nu niet goed gehuisvest of verliezen binnenkort hun onderkomen.

Villa B staat naast theater de Machinefabriek en de bouwplaats van De Kunstwerf. Het werk aan De Kunstwerf is momenteel opgeschort.
Zie voor meer informatie de meest recente B&W-besluiten.

Werkgelegenheid in Groningen blijft groeien
2020-02-12
De werkgelegenheid in de gemeente Groningen is in 2019 met 3.216 banen weer fors toegenomen. Het totaal aantal arbeidsplaatsen is daarmee gekomen op ruim 157.000. Sinds 2010 zijn er in de huidige gemeente bijna 17.000 banen bijgekomen. Dit blijkt uit cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen.
Lees meer

Wijkfeest Selwerd markeert sloop en nieuwbouw
2020-02-12
Op 14, 15 en 16 februari vindt het Wijkfeest Selwerd plaats in de flat Berkenlaan 1 t/m 95. De portiekflats worden gesloopt en daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Voordat het zover is, viert Selwerd feest in de oude appartementen.

Met het Wijkfeest neemt Selwerd feestelijk afscheid van de woningen en verwelkomt de wijkvernieuwing - bekend als Sunny Selwerd. Leerlingen van De Wegwijzer en Leon van Gelder werken mee aan een spectaculaire licht- en geluidsshow. Bij het ontwerp van de nieuwbouw zijn de oorspronkelijke huurders betrokken. Sommigen willen straks graag terugkeren naar de Berkenlaan.
Lees meer

Stadhuis dicht; college verhuist naar Radesingel
2020-02-12
Vanaf vrijdag 14 februari gaat het Stadhuis aan de Grote Markt dicht in verband met een verbouwing. De ‘bewoners’ van het Stadhuis - Burgemeester en wethouders, de directie, de raadsfracties en het ondersteunende personeel - verhuizen dan naar de Radesingel 6 (het oude conservatorium). De sluiting van het Stadhuis betekent ook dat het gebouw de komende twee jaar niet beschikbaar is als trouwlocatie.
Lees meer

Laden en lossen in binnenstad en Westerhaven vanaf 2022 alleen in ochtend
2020-02-12
Met ingang van 1 januari 2022 wil het college van B&W het venstertijdengebied voor laden en lossen in de binnenstad uitbreiden. De venstertijden gaan gelden voor alle straten binnen de Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven. Dat betekent dat vracht- en bestelverkeer hier in 2022 na de ochtend niet meer mag rijden.

Dit gebied wordt ook de zone waarin vanaf 1 januari 2025 alleen nog uitstootvrij vracht- en bestelverkeer is toegestaan. Deze maatregelen zorgen voor schoner en minder verkeer in de binnenstad en voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Lees meer

Expositie over schilderijen en foto’s van bomen in hal Zuiderdiep gemeente Groningen
2020-02-12
Vanaf donderdag 13 februari tot en met vrijdag 13 maart wordt er een expositie over schilderijen en foto’s van bomen gehouden in de hal van de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep. Tegelijkertijd zijn er bij het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) beeldhouwwerken over dit thema te bezichtigen.
Lees meer

133 bomen herplant aan de Winschoterweg
2020-02-11
Aan de Winschoterweg - tussen Oude Roodehaansterweg en Duinkerkenstraat - in Groningen zijn afgelopen week 133 nieuwe bomen geplant. Het gaat hier om 35 abelen, 32 iepen, 29 lindes en 37 platanen die al een aanzienlijke lengte en dikte hebben en tussen de 12 en 15 jaar oud zijn.
Lees meer

‘Afvalteam’ in week van 10 februari op diverse locaties in Groningen
2020-02-10
Deze week is een speciaal ‘afvalteam’ van de gemeente op diverse plekken in de gemeente Groningen aanwezig om aan inwoners ideeën te vragen over het toekomstige afvalbeleid. Aanleiding is het aanstaande nieuwe afvalbeleid. Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele gemeente.

De gemeente neemt hiervoor graag de inzichten van inwoners mee. Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid. Inwoners kunnen ook via de mail hun mening achter laten, namelijk via afval@groningen.nl.
Lees meer

In de voorjaarsvakantie geen Nieuwsbrief gemeente Groningen
Volgende week verschijnt Nieuwsbrief gemeente Groningen niet. Vrijdag 28 februari krijg je deze nieuwsbrief weer.