Naar boven
Sport050 logo

Hèt platform voor bewegend Groningen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Meer buurtsportcoaches in de Gemeente Groningen

Meer buurtsportcoaches in de Gemeente Groningen

De gemeente Groningen gaat tot en met 2022 het aantal buurtsport- en cultuurcoaches uitbreiden. Hiervoor komt meer geld van het Rijk beschikbaar. Het gaat om zogeheten combinatiefuncties. Burgemeester & Wethouders willen de uitbreiding vooral tot stand brengen op het terrein van sport en bewegen. Zo komen er bijvoorbeel extra coaches in het speciaal onderwijs die mensen met een beperking helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Ook wil het college weer een vrijwilligersmakelaar die de vraag van sportverenigingen koppelt aan het aanbod van vrijwilligers. Verder komt er hulp voor sportverenigingen bij vragen waar ze mee zitten. En coaches gaan kinderen van 13-15 jaar, wat vaak een leeftijdsgroep is die eerder stopt met sporten, stimuleren om te blijven sporten. Lees meer in de nota.