Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Nieuwe sportvisie: Sportief kapitaal voor iedere Groninger

Nieuwe sportvisie: Sportief kapitaal voor iedere Groninger

De gemeente Groningen vindt dat sport en bewegen een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Het draagt bij aan onze gezondheid, heeft een sterke sociale functie en speelt een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van onze inwoners. Met de nieuwe sport- en beweegvisie wil de gemeente nog meer inzetten op gelijke kansen voor alle inwoners om plezier te beleven in sport en bewegen en de kracht hiervan te ervaren.

Het nieuwe sport- en beweegbeleid verwoord in Sport- en beweegvisie 2021+ richt zich specifiek op het ontwikkelen van sportief kapitaal van jongs af aan én bij doelgroepen die sterk achterblijven in deelname. En daarbij richt de Sport- en beweegvisie zich op sporten en bewegen in de buurt.

Sportief kapitaal
Het ontwikkelen van bewegingsvaardigheid, zelfvertrouwen en het opdoen van positieve ervaringen, vormen samen met een stimulerende sociale omgeving de bouwstenen van ons sportief kapitaal. Vanuit het bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches en sportclubs wordt een belangrijke basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Mensen met veel sportief kapitaal zullen beter hun weg vinden in het sportlandschap en hierin iets ontdekken dat bij hun levensfase past. Goede faciliteiten, aanbod en begeleiding op school, in de buurt en bij sportclubs is hierbij essentieel. In de wijken willen wij samen met de partners verder bouwen aan een slimme aanpak en een sterke infrastructuur die het sportief kapitaal in onze gemeente kan vergroten.

Samenwerking
Sport en bewegen levert een bijdrage aan onze samenleving, bijvoorbeeld aan de sociale basis, positief opgroeien en gezondheid. De ambities in de nieuwe visie kunnen door samenwerking verwezenlijkt worden.

Wethouder sport Inge Jongman nodigde dit voorjaar uit in een filmpje om te reageren en input te leveren voor een nieuwe sportvisie. Inge Jongman: ’we willen de kracht van sport optimaal benutten en we gaan voor een leven lang sporten en bewegen voor iedereen’.

Gesprekken en webinars met tientallen bestuurders en professionals van binnen en buiten de sport hebben voeding gegeven aan een gemeenschappelijke visie van waaruit gewerkt gaat worden. Via een online vragenlijst is opgehaald welke behoeften er liggen. De preventieve werking van sport komt vooral tot uiting als mensen plezier ervaren in hun sport. Daarom moet de sporter altijd het uitgangspunt zijn van waaruit sport- en beweegbeleid vormgegeven wordt.

De nieuwe sport- en beweegvisie vormt het lange termijn beleidskader en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie wordt uitgewerkt tot een meerjarenprogramma waarin concrete acties staan, die Sport050 en de partners in sport gezamenlijk gaan nemen.

De sport- en beweegvisie 2021+ vind je hier.