Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Nadere regels subsidiering sport en bewegen vastgesteld

Nadere regels subsidiering sport en bewegen vastgesteld

De gemeente Groningen heeft in 2019 de algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019 vastgesteld. Per domein stelt de gemeente vervolgens regels vast rondom de aanvraag en toekenning van subsidie. Voor het onderdeel sport en bewegen zijn de nadere regels in mei 2020 door het college van B&W goedgekeurd. Vanwege de herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer gelden de nadere regels sindsdien nu voor alle sportorganisaties binnen het grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen.

Vanaf november 2020 is de nieuwe Sport- en beweegvisie 2021+ 'Sportief kapitaal voor iedere Groninger' van kracht. Met deze visie formuleren wij het langetermijnbeleidskader voor sport, sportief bewegen en spelen in de gemeente Groningen. Tegelijkertijd is door dit kader het sport- en beweegbeleid van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer geharmoniseerd. De nieuwe Sport- en beweegvisie 2021+ is vertaald naar een nieuw en concreet uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar, te weten: het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025. Dit nieuwe beleidskader is aanleiding om te komen tot aangepaste Nadere Regels voor subsidieverstrekking. De regels zijn onlangs vastgesteld door het College van B&W.

De nieuwe nadere regels gaan vooral over het aanvragen van subsidie voor sportaccommodaties of materialen, compensatie huur niet gemeentelijke sportaccommodaties, talentontwikkeling en Bslim. De wijzigingen hebben nagenoeg geen invloed op het totale subsidiebudget van de Nadere Regels Sport en bewegen.

Via deze link leest u meer informatie over de nadere regels subsidiering sport en bewegen.