Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Uitnodiging deelname Positief Sportklimaat

Uitnodiging deelname Positief Sportklimaat

Jonge clubleden blijven langer bij de vereniging wanneer de trainingen en wedstrijden leuk zijn, de sfeer goed is en er goede teambegeleiding is. Oftewel, wanneer ze met plezier in een positief klimaat kunnen sporten. In zo’n positief sportklimaat komen ook alle voordelen van sporten goed uit de verf, zoals zelfvertrouwen, teamgevoel, gezondheid, sociale contacten, discipline, talentontwikkeling, morele vorming, etc. Daarom zetten we hier in de gemeente Groningen een stap extra in met de aanpak Positief Sportklimaat en nodigen we verenigingen uit deel te nemen.

De aanpak
Als deelnemende vereniging ontvang je een vergoeding om binnen de vereniging iemand aan te stellen voor 2-4 uur als coördinator positief sportklimaat. Dit is bij voorkeur iemand die al actief is binnen de eigen vereniging en korte lijnen heeft met trainers en teambegeleiders. Dit kan ook iemand zijn met een pedagogische achtergrond en binding met de vereniging. Deze coördinator zet het thema ‘positief sportklimaat’ binnen de vereniging op de agenda en helpt trainers/ begeleiders hier actief aan te werken bij het geven van trainingen, begeleiden van wedstrijden, communicatie met ouders, etc. Dit doet hij/zij o.a. door de organisatie van éen of meerdere themabijeenkomsten voor kader, uitingen binnen de club, coaching in de praktijk, optreden als aanspreekpunt voor kader én het bieden van extra ondersteuning van teams met sociale knelpunten.

Begeleiding
Vier à zes keer per sportseizoen komen de coördinatoren van alle deelnemende verenigingen samen, waarbij ook minimaal één bestuurslid aansluit. Aanwezigheid is voorwaarde om mee te doen aan dit programma. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen en tips uitgewisseld, vindt intervisie plaats en wordt per keer één specifiek thema behandeld dat de coördinatoren kunnen inzetten in de eigen vereniging. Dit wordt begeleid vanuit Huis voor de Sport Groningen en ondersteund door een ondersteuningsteam vanuit de Sportkoepel Groningen, Sport050, Hanzehogeschool en betrokken sportbonden. Zo geven we samen een extra impuls aan een pedagogisch en didactisch prettige omgeving voor de leden.

Meer informatie of aanmelden

Elke sportvereniging uit de gemeente Groningen wordt uitgenodigd om deel te nemen. Uitgangspunt is te starten met vier sportverenigingen en aanmelden kan tot donderdag 14 april. Zijn er hierover nog vragen, wil je meer informatie of wil je jouw vereniging aanmelden? Dan kan je contact opnemen met Jonathan van den Akker van Huis voor de Sport Groningen. Dit kan via e-mail of telefoon (06-44580630).