Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Sport in relatie tot maatschappelijke opgaven centraal in Sportnetwerk050

Sport in relatie tot maatschappelijke opgaven centraal in Sportnetwerk050
Twee keer per jaar komt het Sportnetwerk050 bij elkaar. Op initiatief van de gemeente Groningen ontmoeten sportprofessionals, sportaanbieders en andere belangstellenden elkaar om in gesprek te gaan over relevante thema’s die spelen binnen de Groningse topsport, breedtesport en het preventieve gezondheidsveld. Het is de nieuwe invulling van de voormalige ‘topsporttafel’. Na aanleiding van de sport- en beweegvisie Sportief Kapitaal voor Iedere Groninger bespreekt het netwerk nu breder de opgaven die er liggen voor de sport in Groningen. Donderdag 21 april vond de tweede bijeenkomst plaats bij de Hanzehogeschool Groningen.

De plenaire aftrap was aan de gastheer van de bijeenkomst. Kris Tuinier, directeur van het Instituut voor Sportstudies, had een interessant welkomstwoord over de complexe maatschappelijke vraagstukken waar de samenleving voor staat en waar sport en bewegen een positieve bijdrage aan kan leveren. Ook gaf hij een inkijkje in de manier waarop de Hanzehogeschool een bijdrage levert aan het oplossen van vraagstukken rondom gezonde leefstijl, duurzaamheid en sociale ongelijkheid. Niet alleen door de professional van de toekomst op te leiden, maar ook door met praktijkgericht onderzoek en innovatiewerkplaatsen / living labs.

Hoofddocent Dinant Roode nam het stokje over met een prikkelende interactieve presentatie over hoe te komen tot systeemverandering op deze taaie vraagstukken, die al vele jaren niet zomaar op te lossen blijken, te lijf te gaan. Hij ging dieper in op het onderscheid tussen eenvoudige, ingewikkelde, complexe en chaotische vraagstukken en gaf ons tools mee hoe hier oplossingsgericht mee omgegaan kan worden. Het gebruik van good en best practices (goede voorbeelden) zouden nog veel meer gebruikt kunnen worden om in de sport eenvoudige en ingewikkelde uitdagingen op te lossen. Maar als het echt complex wordt, dan is een onderzoekende en experimentele houding gevraagd. Daar is nog niet altijd genoeg ruimte voor binnen sportorganisaties. Ten slotte is er de chaotische crisistijd, hier komen veel sportorganisaties net uit met de verschillende lockdowns, waarin vooral snel gehandeld moet worden en bijgestuurd waar mogelijk.

De plenaire inleiding van Dinant Roode sloot goed aan bij de verschillende discussies die daarnaast plaatsvonden bij de topsporttafel, breedtesporttafel en positieve gezondheidstafel. Aan de topsporttafel nam Evert Jorritsma (directeur Topsport NOORD) ons mee in de ontwikkeling van Talenthub Noord, een samenwerking van vele partijen in Noord Nederland waarmee beoogd wordt het talentklimaat te verbeteren. Bij de breedtesporttafel nam Jouke Janze van Beijum Beweegt ons mee in een werkwijze vanuit de wijk waarin samen met bewoners nieuwe sportgroepen worden gestart voor nieuwe doelgroepen. Aan de positieve gezondheidstafel werd met Jasper van Buiten en Silvia Brouwer van het Alfa-college gesproken over de Vitaliteitscampus die steeds meer vorm krijgt. Of het nu gaat om talentontwikkeling, het mee laten doen van kwetsbare groepen of het vitaliseren en aanzetten tot een gezonde leefstijl, een innovatieve aanpak waarin praktijkervaring, (wetenschappelijke) kennis en een procesmatige aanpak leiden tot nieuwe manieren om deze vraagstukken te lijf te gaan staat elke keer weer centraal.

Het was fijn om elkaar weer eens live te kunnen treffen en met elkaar in gesprek te gaan in een sessie als deze. De volgende Sportnetwerk 050 bijeenkomst zal gaan plaatsvinden in de Nationale Sportweek in september. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze sessie!