Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Gemeente Groningen start een sportaanbieders monitor, doe mee!

Gemeente Groningen start een sportaanbieders monitor, doe mee!
De afgelopen twee jaar zijn zwaar geweest voor de Groningse sportaanbieders, de telkens weer terugkerende coronabeperkingen hebben de sport voor grote uitdagingen gesteld. Sommige sportaanbieders hebben leden, vrijwilligers en/of personeel zien afhaken, andere hebben wellicht meer last van de financiële gevolgen. Tijdens de coronapandemie heeft de gemeente Groningen / Sport050 een coronaloket in het leven geroepen om sportaanbieders te helpen bij urgente vraagstukken die ontstonden. Maar omdat er weinig bekend is over de vitaliteit van de Groninger sportaanbieders, en er geen overzicht is welke knelpunten momenteel vooral spelen, willen zij graag specifieker weten hoe de sportaanbieders in Groningen door de crisis zijn gekomen.

In het kader van het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2020-2025 heeft de gemeente Groningen aan het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap gevraagd of wij kunnen onderzoeken hoe het staat met de vitaliteit van de sportaanbieders in Groningen. De vragenlijst is zowel bedoeld voor sportverenigingen, stichtingen, ondernemende sportaanbieders als anders georganiseerde sportclubs. In het nieuwe sportbeleid wordt benadrukt dat juist door een grote diversiteit in het sportlandschap, er meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen zijn. Het sportbeleid richt zich daarom op al deze verschillende sportaanbieders / sportclubs en is ook benieuwd in hoeverre de verschillende typen aanbieders de coronaperiode doorstaan hebben. Met behulp van dit onderzoek wil de gemeente proberen om met de uitvoering van het sportbeleid nog beter in te spelen op de vraagstukken die op dit moment spelen. Thema’s die aan de orde komen zijn leden, vrijwilligers, bestuur en beleid, accommodatie, financiën, maatschappelijke betrokkenheid, positief sportklimaat en de invloed van de coronapandemie.

Het doel van dit onderzoek, wat in principe elke twee jaar zou moeten gaan plaatsvinden, is om beter te kunnen anticiperen op vraagstukken die leven bij de Groninger sportaanbieders om de uitvoering van het sportbeleid hierop te kunnen aanpassen. Zou de gemeente meer moeten investeren in faciliteiten, ondersteuning op vraagstukken of juist op samenwerking? Met de uitkomsten van deze sportclub monitor willen wij kijken wat er nodig is om het sportaanbod in Groningen ook op lange termijn op peil te houden. We zijn trots op wat de Groninger allemaal te kiezen heeft op het gebied van sport en bewegen, en dat willen we natuurlijk graag zo houden!

Wij vragen ongeveer 20-30 minuten van uw tijd om deze monitor in te vullen, bij voorkeur door het bestuur, eigenaar of management van de sportorganisatie.Klik hier om de sportclub monitor in te vullen en daarmee inzichtelijk te maken hoe de sportinfrastructuur in Groningen er momenteel voor staat.

Met informatie over het gemeentelijke sportbeleid, Klik hier .