Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Maak je schoolplein beweegvriendelijk

Maak je schoolplein beweegvriendelijk

Schoolpleinen worden steeds meer gebruikt als het verlengstuk van het klaslokaal, of zelfs als buitenlokaal. De gemeente Groningen wil scholen stimuleren om beweegvriendelijke schoolpleinen te realiseren. Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door op een schoolplein en het is van belang dat ze in deze tijd geprikkeld worden en dat er ruimte is om te onderzoeken, ontdekken en fantaseren. Een uitdagend schoolplein vergroot namelijk de kans dat kinderen blijven sporten en bewegen.

Aanvragen
Daarom kunnen basisscholen in de gemeente Groningen voor het schooljaar 2022/2023 een aanvraag doen om het schoolplein aantrekkelijker te maken om te sporten, spelen en bewegen. Denk bijvoorbeeld aan markeringen op het schoolplein of een sport-, beweeg- of speeltoestel.

Beoordeling
Na het indienen van de aanvraag beoordeelt de gemeente Groningen de aanvragen. De beoordelingscriteria die wij gebruiken, richten zich op de verschillende punten op het aanvraagformulier.

Budget
Hiervoor is een bedrag van € 50.000,- beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Er kan per school een maximum van € 5.000,- worden aangevraagd. Ook kleinere bedragen kunnen worden gehonoreerd.

Verantwoording
Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal een kopie van de factuur gevraagd worden als verantwoording. Daarnaast wordt gevraagd om in beeld te brengen dat de voorziening is geplaatst en het liefst ook hoe deze wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan foto’s/filmpjes.

Aan u de vraag om deze informatie door te sturen naar uw scholen. De scholen kunnen een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen en naar u terug te sturen. Graag ontvangen wij van u alle afzonderlijke aanvragen. Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2022 worden ingediend.

Mochten er aanvullende vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met Bettie Fischer via e-mail.