Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Algemene huisregels sportparken

Van harte welkom op dit sportpark. Wij hebben de volgende huisregels opgesteld zodat onze gasten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten.

 • Alleen sporten als er voldoende en deskundige leiding aanwezig is;
 • De leiding ziet toe op een net gebruik van de accommodatie en controleert na afloop of alles goed is achtergelaten;
 • Gebruikers moeten zelf zorgen voor EHBO;
 • Gebruikers moeten aanwijzingen van de eigenaar/beheerder en/of diens personeel altijd opvolgen;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd;
 • Roken is in publieksruimtes niet toegestaan;
 • Gebruik en bezit van soft- en harddrugs is hier verboden;
 • Alleen in de horecaruimte eten en drinken
 • Het gebruik van glaswerk is verboden, behalve in de horecaruimte(n);
 • Open vuur is niet toegestaan ;
 • Alleen in nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen;
 • Nooduitgangen vrijhouden van obstakels;
 • Rijwielen en andere vervoermiddelen mogen de sportaccommodatie niet in, tenzij het vervoer van mindervaliden betreft;
 • Dieren zijn niet toegestaan in de publieksruimtes, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden en dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op het sportpark;
 • Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris onmiddellijk melden worden gemeld bij de beheerder en/of eigenaar.

Let u ook op het volgende:

 • Gebruik van voorwerpen die het kunstgras of natuurgras beschadigen is niet toegestaan (bijvoorbeeld: speerwerpen op kunstgras, kogelstoten op natuurgras en het opbouwen van podia op een sportveld);
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor voorzieningen zoals doelnetten, hoekvlaggen en belijning;
 • De kleedkamers binnen 15 minuten na een wedstrijd of training weer verlaten;
 • Bij vertrek ramen sluiten, kranen dichtdraaien, verlichting uit en deur afsluiten.

De eigenaar/beheerder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.Het personeel is bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen ofniet aan onzehuisregels houden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.