Naar boven
Sport050 logo
Hèt platform voor bewegend Groningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Visie op Zwemles

De visie op zwemles van Sport050 waar de Groninger zwembaden een onderdeel van zijn, is als volgt: “ Wij stimuleren dat mensen in beweging komen”. Een van de taken is hierbij het geven van zwemles zodat we kinderen stimuleren in de (zwem- en breedte) sport.

Leren  zwemmen betekent niet alleen “baantjes trekken”. Op allerlei manieren is men met zwemmen bezig. Zeker in ons waterrijke land is er sprake van een “zwemcultuur”. Voor actieve deelname aan deze cultuur is een zekere mate van handelingsbekwaamheid vereist. Deze bekwaamheid behelst meer dan het beheersen van een aantal voortbewegingsvormen zoals de schoolslag en borstcrawl. Leren zwemmen betekent óók leren:

 • jezelf en anderen in noodsituaties kunnen redden
 • je veilig kunnen vermaken op en in het water
 • met anderen kunnen spelen in en om het water
 • vertrouwd raken met de unieke werking van het water op het mensen lichaam
 • ervaring opdoen met- en beleven van de onderwaterwereld.

Om te komen tot het daadwerkelijk kunnen zwemmen hebben we een aantal uitgangspunten:

 • We hebben oog voor het individu
 • Zelf ontdekkend leren
 • Plezier in zwemmen staat voorop
 • We streven naar een compleet zwem ABC

Binnen de Groninger zwembaden kiezen we er voor om kinderen te leren zwemmen volgens de volgende leerprincipes:

 • Van makkelijk naar moeilijk
 • Van eenvoudig naar complex
 • Uitgaande van het natuurlijk drijfvermogen

Om deze redenen beginnen we ervoor om in ondiep water te starten en uiteindelijk in diep water te eindigen.

Om deze uitgangspunten en leerprincipes te bereiken zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Open communicatie met ouder en kind
 • Veiligheid waarborgen
 • Gediplomeerde zweminstructeurs
 • Herkenbaarheid zweminstructeurs
 • Begeleiding voor en na de les door een extra medewerkers/overig personeel