Algemene verkoopvoorwaarden

Sport050
Sportlocaties
Sportcentrum Kardinge
Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden klantkaarten Sport050

Geldig voor de locaties: Sportcentrum Kardinge, Helperzwembad, Zwembad de Parrel en Openluchtbad de Papiermolen.

Versie: december 2023

Algemeen

 1. De geldigheid van een kaart staat aangegeven op de betreffende verkoopbon en in mijn.sport050.nl. Let op; dagkaarten zijn een maand geldig. Recreatieve en groepsles 12- kaarten hebben geen beperkte geldigheid.
 2. Kaarten zijn alleen geldig voor de daarvoor specifiek aangegeven activiteiten.
 3. Alle kaarten zijn in de vorm van een klantenpas of QR code op de kassabon, in een email, of in mijn.sport050.nl. Meerkaarthouders (12 kaarten, leskaarten, abonnementen en verenigingskaarten) kunnen de klantenpas aan de balie van de zwembaden kopen.
 4. De lockers zijn gratis te gebruiken en werken met een pincode of met de klantenpas, met uitzondering van de Papiermolen. In de Papiermolen zijn kledingkastjes te huur of te gebruiken met een eigen hangslotje.
 5. Tijdens feestdagen en vakantieperiodes behouden wij ons het recht voor om de openingstijden af te laten wijken van de reguliere.
 6. Leskaarten zijn alleen te koop voor klanten die schriftelijk zijn aangemeld.
 7. Vereniging- en trimschaats-kaarten zijn alleen te koop voor klanten die schriftelijk zijn aangemeld door de vereniging.
 8. Alle soorten meerkaarten zijn persoonsgebonden en mogen dus niet door anderen gebruikt worden.
 9. Zwemverenigingskaarten hebben een geldigheid van 5 jaar vanaf de datum van aankoop en schaatsverenigingskaarten hebben een geldigheid van 1 seizoen, met uitzondering van die gevallen waarin een vereniging eerder ophoudt te bestaan of bij opzegging van het lidmaatschap.
 10. Voor alle tarieven geldt dat ze vanaf 1 augustus tot en met 31 juli geldig zijn.
 11. Verstrekte informatie, op welke wijze dan ook, is altijd onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

Cursussen (specifiek)

 1. Schriftelijke aanmelding is vereist, tenzij anders aangegeven.
 2. Voor de toegang is de klantenpas of QR code noodzakelijk.
 3. Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan.
 4. Een leskaart is persoonsgebonden.
 5. Cursussen/activiteiten gaan alleen van start bij voldoende aanmeldingen.
 6. Indien de geldigheidsperiode van een zwemleskaart is verstreken, kunt u uw kaart opwaarderen. Als u dit niet binnen twee weken heeft gedaan, gaan wij er vanuit dat u bent gestopt en wordt u van de lesgroep verwijderd.
 7. Voor de zwembaden geldt dat een 12-leskaart – met uitzondering van de zwemleskaart - een geldigheid heeft van een half jaar.
  Voor zwemlessen, afhankelijk aan welke zwemles wordt deelgenomen, kunt u een 8-kaart aanschaffen voor 1 of 2x per week 3 kwartier, met een geldigheid van 26 weken, of een 12-kaart voor 1x per week een half uur met een geldigheid van 26 weken. De geldigheid van voorgenoemde kaarten is exclusief schoolvakanties en feestdagen.
  Het ABC en AB zwempakket heeft een geldigheid van 5 jaar
  Voor de ijsbanen geldt dat een leskaart uitsluitend geldig is binnen de cursusperiode.
 8. Sport050 verwerkt en verzamelt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het vooraf bepaalde doel. U kunt de door u opgegeven persoonsgegevens laten wijzigen, verwijderen en overdragen. Meer over uw rechten en onze werkwijze met betrekking tot privacy vindt u in onze privacyverklaring: www.sport050.nl/privacy.

Restitutie

20. Indien u geen gebruik kunt maken van uw kaart wordt er geen restitutie verleend. Dit houdt in dat wij in principe geen terugbetalingen doen, noch de geldigheidsduur van de kaart verlengen. Uitzonderingen op deze regel zijn:

 • bij overlijden van de kaarthouder;
 • bij aantoonbare ziekte voor een langere periode op basis van doktersverklaring;
 • als het zwemdiploma voor afloop van de cursus wordt behaald, wordt alleen een vergoeding verleend in de vorm van entreekaarten;
 • als het niveau van de cursus na één les ongeschikt blijkt.

In gevallen waarin deze algemene verkoopvoorwaarden niet voorzien, bepaalt het management van de desbetreffende accommodatie wat te doen. Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend bij het management van de desbetreffende accommodatie.

Huisregels

21. Iedereen die sportcentrum Kardinge en de zwembaden bezoekt onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Dit reglement is op de website van Sport050 te vinden.

Subtropisch zwembad kardinge, golven

Online kaarten kopen en meer

Ga naar mijn.sport050.nl