Visie op zwemles

Wij stimuleren dat mensen in beweging komen

De visie op zwemles van Sport050 waar de Groninger zwembaden een onderdeel van zijn, is als volgt: “We stimuleren dat mensen in beweging komen”. Een van de taken is hierbij het geven van zwemles zodat we kinderen stimuleren in de (zwem- en breedte) sport.

Leren zwemmen betekent niet alleen “baantjes trekken”. Op allerlei manieren is men met zwemmen bezig. Zeker in ons waterrijke land is er sprake van een “zwemcultuur”. Voor actieve deelname aan deze cultuur is een zekere mate van handelingsbekwaamheid vereist. Deze bekwaamheid behelst meer dan het beheersen van een aantal voortbewegingsvormen zoals de schoolslag en borstcrawl. Leren zwemmen betekent óók leren:

 • Jezelf en anderen in noodsituaties kunnen redden
 • Je veilig kunnen vermaken op en in het water
 • Met anderen kunnen spelen in en om het water
 • Vertrouwd raken met de unieke werking van het water op het mensenlichaam
 • Ervaring opdoen met en beleven van de onderwaterwereld.

Om te komen tot het daadwerkelijk kunnen zwemmen hebben we een aantal uitgangspunten:

 • We hebben oog voor het individu
 • Zelf ontdekkend leren
 • Plezier in zwemmen staat voorop
 • We streven naar een compleet zwem ABC

Binnen de Groninger zwembaden kiezen we er voor om kinderen te leren zwemmen volgens de volgende leerprincipes:

 • Van makkelijk naar moeilijk
 • Uitgaande van het natuurlijk drijfvermogen

Om deze redenen beginnen we ervoor om in ondiep water te starten en uiteindelijk in diep water te eindigen.

Om deze uitgangspunten en leerprincipes te bereiken zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Open communicatie met ouder en kind
 • Veiligheid waarborgen
 • Gediplomeerde zweminstructeurs
 • Herkenbaarheid zweminstructeurs
 • Begeleiding voor en na de les door een extra medewerkers/overig personeel

Nationale Raad zwemveiligheid

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

We hebben de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij je kind past. Tijdens de zwemles word je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.
zwemdiploma's
Subtropisch zwembad kardinge, golven

Online kaarten kopen en meer

Ga naar mijn.sport050.nl