Sport050
Informatie
Beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen

Beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen

De gemeente Groningen vindt dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Met het inzetten van een beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen willen we ervoor zorgen dat deze doelgroep structureel meer gaat sporten en bewegen. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook omdat het leuk is. Vooral wanneer je samen met anderen sport – sport verbindt!

Sport en bewegen is vaak de belangrijkste bijzaak ter wereld. Steeds meer wordt ontdekt dat die bijzaak weleens de snelste weg kan zijn naar hoofdzaken als gezondheid en geluk. Een actief leven zet je in de actiestand, vergroot het zelfvertrouwen en zorgt voor sociale contacten en plezier.

Positieve effecten van bewegen
Een actief leven draagt bij aan:

- Meedoen in de maatschappij
- Lichamelijk functioneren
- Dagelijks functioneren
- Zingeving
- Mentaal welbevinden
- Kwaliteit van leven

Samen maken we bewegen voor iedereen mogelijk
Beweegcoach Ellen Wollerich is een professional van Huis voor de Sport Groningen en werkzaam in de gemeente Groningen. Zij heeft veel kennis van en ervaring met de doelgroep en de verschillende subgroepen daarbinnen. Hierbij gaat het om mensen met een lichamelijke (inclusief visuele of auditieve) of verstandelijke beperking. Deelnemen aan sport en bewegen is voor hen niet vanzelfsprekend. De beweegcoach probeert daarom zoveel mogelijk drempels op dat gebied voor hen weg te nemen. Zo kan zij (gratis)/ vrijblijvend hulp bieden bij het zoeken naar een geschikte sport en of sporthulpmiddel. Vanuit de brede expertise op dit gebied werkt zij nauw samen met lokale sport- en beweegaanbieders, eerstelijns zorgpartijen, sociale teams en andere relevante partners. Alleen vanuit dit samenspel kan bewegen ook daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan gezondheid.

Wat doet de beweegcoach?
- Matchen van vraag en aanbod;
- Plannen, coördineren, uitvoeren en begeleiden van (sport- en beweeg)activiteiten;
- Samenwerken, afstemmen en kennis delen met partners;
- Inzetten van (bewezen effectieve) interventies, of ontwikkeling daarvan;
- Verbinden van regionaal aangepast sport- en beweegaanbod.

Praktijkvoorbeelden
- organiseren van multisportdagen;
- creëren van nieuw aanbod (sportstimuleringsprogramma);
- coördineren en organiseren van zwempilot voor kinderen met een verstandelijke beperking;
- adviseren bij het inclusiever maken van samenspeelplekken.

Meer weten?
Meer weten over de beweegcoach Inclusief Sporten en Bewegen? Neem dan contact op met Ellen Wollerich via e-mail e.wollerich@hvdsg.nl of telefoon 06-26975208.

Beweegcoach Ellen Wollerich